איך פותרים


בשאלה זו אנו צריכים לדעת את ההבדל בין מלבן לריבוע.
בתמונה תופיע לנו צורה מסוימת ואנו נצטרך לסמן איזו צורה מופיעה.

תרגילים לדוגמא