בוצעו שיפורים בזמן תרגול..


בוצעו שיפורים בזמן תרגול במכשירי טאבלט.