נוסף הנושא: סכום זוויות..


נוסף הנושא: "סכום זוויות במשולש" בחשבון לכיתה ח' ו-ז'.