בוצעו מס' שיפורים לתרגול בחשבון.


בוצעו מס' שיפורים לתרגול בחשבון.