נושאים חדשים: השלמת..


נושאים חדשים: ״השלמת משפט בעזרת תמונה״ בעברית ובאנגלית.