תוקן: תרגול הנושא ״דמיון משולשים״ בחשבון ומתמטיקה.


תוקן: תרגול הנושא ״דמיון משולשים״ בחשבון ומתמטיקה.