נוספו הנושאים: ציר מספרים...


נוספו הנושאים: "ציר מספרים" ו-"מספרים במעלית" לכיתות א' ו-ב'.