שיפורים בטעינת שאלות..


נוספו שיפורים בטעינת שאלות מגוונות יותר בזמן תרגול.