חשבון


1 עד 10 לפי הסדר
1 עד 20 לפי הסדר
למנויים
איסוף ריבועים
למנויים
איפה מסתתר המספר
אי שוויון - נכון או לא נכון
למנויים
אנו סופרים
גדולים מ...
למנויים
הדלקת חנוכיה
למנויים
היקף של מלבן
למנויים
המספר הגדול ביותר
למנויים
המספר הכי גדול
המספר העוקב והמספר הקודם (מתחילים)
למנויים
המספר הקטן ביותר
למנויים
הקלף הגדול
למנויים
השלמת לוח חיבור (מתחילים)
למנויים
התאמה לפי צורה וצבע
זיהוי צורות הנדסיות
למנויים
חיבור במאונך - גרירת מספרים
למנויים
חיבור בעזרת ריבועים
למנויים
חיבור מספרים
למנויים
חיבור עד 10
למנויים
חיבור עד 10 (מתחילים)
למנויים
חיבור של ריבועים
למנויים
חיסור עד 10
למנויים
חיסור עד 10 (מתחילים)
למנויים
יושבים בבית קפה
למנויים
כיוונים
למנויים
כיוונים במספרים
למנויים
כמה אצבעות?
למנויים
כמה זה עולה
למנויים
כמה כדורים
למנויים
כרטיסיות - חיבור עד 10
למנויים
כרטיסיות - חיסור עד 10
למנויים
כתוב במספרים
למנויים
לפני המספר ולאחריו
למנויים
מאזניים
למנויים
מה המספר
מהו המספר
למנויים
מי יותר גדול - עד 10
מי יותר גדול - עד 20
למנויים
מיקום המספרים
למנויים
מספרים וכמויות
מספרים ומילים (השוואה)
למנויים
מספרים מתאימים - מתחילים
למנויים
סדרת מספרים
למנויים
סדרת מספרים (מתחילים)
למנויים
סופרים צורות
למנויים
סימון מספרים על הציר
למנויים
סימון של צורות
למנויים
סכום 10
למנויים
ספירה של צורות
למנויים
עולים ויורדים במעלית (מתחילים)
למנויים
עולים למעלה בקפיצות
למנויים
פרפר נחמד
למנויים
צורות דומות
למנויים
צורות הנדסיות
למנויים
צורות תואמות
למנויים
ציורים בטבלה
למנויים
קטנים מ...
למנויים
רכבת המספרים
שוויון בין ריבועים
למנויים
תמונות בכוורת
למנויים
תפריט מחירים
למנויים
תרגילי חיבור אצבעות
למנויים
תרגילי שרשרת בשלבים
למנויים
השלמה ל-10
למנויים
חיבור - שלב 1
חיבור - שלב 2
למנויים
חיבור - שלב 3
למנויים
חיבור - שלב 4
למנויים
חיבור - שלב 5
למנויים
חיסור - שלב 1
למנויים
חיסור - שלב 2
למנויים
חיסור - שלב 3
למנויים
מה השונה
למנויים