חשבון


אי שוויון - נכון או לא נכון
למנויים
איסוף ריבועים
למנויים
איפה מסתתר המספר
אמצע הדרך
למנויים
אנו סופרים
גדולים מ...
למנויים
הדלקת חנוכיה
למנויים
המספר הגדול ביותר
למנויים
המספר הכי גדול
המספר העוקב והמספר הקודם (מתחילים)
למנויים
המספר הקטן ביותר
למנויים
הקלף הגבוה
למנויים
השלמת לוח חיבור (מתחילים)
למנויים
התאמה לפי צורה וצבע
פתוח
זיהוי מלבן וריבוע
למנויים
זיהוי צורות הנדסיות
למנויים
חיבור בעזרת ריבועים
למנויים
חיבור מספרים
למנויים
חיבור עד 10
למנויים
חיבור עד 10 (מתחילים)
למנויים
חיבור של ריבועים
חיסור עד 10
חיסור עד 10 (מתחילים)
למנויים
יושבים בבית קפה
כיוונים
למנויים
כיוונים במספרים
למנויים
כמה אצבעות?
כמה זה עולה
כמה זה עולה לי
כמה כדורים
למנויים
כרטיסיות - חיבור עד 10
למנויים
כרטיסיות - חיסור עד 10
למנויים
כתוב במספרים
למנויים
לפני המספר ולאחריו
למנויים
מאזניים
מה המספר
פתוח
מהו המספר
למנויים
מיקום המספרים
למנויים
מנייה - הוספת ריבועים לרצף
למנויים
מספרים וכמויות
מספרים ומילים (השוואה)
למנויים
מספרים מתאימים - מתחילים
סדרת מספרים
למנויים
סדרת מספרים (מתחילים)
למנויים
סופרים צורות
למנויים
סימון מספרים על הציר
פתוח
סימון של צורות
סכום 10
למנויים
ספירה של צורות
למנויים
עולים ויורדים במעלית (מתחילים)
למנויים
עולים למעלה בקפיצות
פרפר נחמד
פתוח
צורות דומות
למנויים
צורות הנדסיות
למנויים
צורות תואמות
למנויים
ציורים בטבלה
למנויים
קטנים מ...
למנויים
רכבת המספרים
פתוח
שוויון בין ריבועים
למנויים
תמונות בכוורת
למנויים
תרגילי חיבור אצבעות
למנויים
תרגילי שרשרת בשלבים