רשימת מבחנים לפי כיתה


--
ציר המספרים
--
אי שיוויון
--
שיקוף והזזה
--
מצולעים
--
סדרות
--
חיסור עד 10
--
חיבור וחיסור עד 100
--
המספרים הטבעיים
--
פעולות החשבון
--
הנדסה
--
סדרה חשבונית
--
אי שיוויון
--
חילוק
--
כפל
--
סימני התחלקות
--
שיקוף והזזה
--
הנדסה
--
שברים
--
ציר המספרים
--
כפל וחילוק
--
פעולות החשבון
--
המספרים הטבעיים בתחום ה-100
--
המספרים הטבעיים בתחום ה-1,000
--
אי שוויון
--
סדרות
--
כפל
--
חילוק
--
סימני התחלקות
--
ערך הספרה
--
שעון
--
חיבור וחיסור במאונך
--
היקפים ושטחים
--
זוויות
--
המספרים הטבעיים
--
הנדסה
--
חילוק
--
חיבור וחיסור
--
סימני התחלקות
--
כפל במאונך
--
זוויות
--
דיאגרמות
--
משולשים
--
ערך הספרה
--
תכונות המרובעים
--
שברים
--
צורות וגופים
--
משפחת המרובעים
--
שטחים והיקפים
--
שברים עשרוניים
--
השבר הפשוט
--
ציר המספרים
--
הנדסה
--
פעולות החשבון
--
אחוזים ושברים
--
אחוזים
--
מספרים עשרוניים
--
שברים פשוטים
--
ציר המספרים
--
מדידות וגיאומטריה
--
מספרים ופעולות
--
הנדסה
--
מספרים מכוונים
--
כפל וחילוק מספרים מכוונים
--
חיבור וחיסור מספרים מכוונים
--
מערכת הצירים
--
חזקות ושורשים
--
אחוזים
--
אלגברה
--
שאלות מילוליות
--
שברים
--
שטחים והיקפים
--
זוויות
--
הנדסה
--
פעולות חשבון
--
מספרים מכוונים
--
מערכת הצירים
--
הקו הישר
--
הנדסה
--
זוויות בין ישרים מקבילים
--
אלגברה
--
שטחים והיקפים
--
זוויות

אוניברכיתה אינה מתחייבת לכך שהמבחנים באתר יהיו תואמים למבחנים בבית הספר.