רשימת מבחנים לפי כיתה


ציר המספרים
אי שיוויון
שיקוף והזזה
סדרות
חיסור עד 10
חיבור וחיסור עד 100
המספרים הטבעיים
פעולות החשבון
הנדסה
סדרה חשבונית
אי שיוויון
חילוק
סימני התחלקות
שיקוף והזזה
הנדסה
שברים
ציר המספרים
כפל וחילוק
פעולות החשבון
המספרים הטבעיים בתחום ה-100
המספרים הטבעיים בתחום ה-1,000
אי שוויון
סדרות
חילוק
סימני התחלקות
ערך הספרה
חיבור וחיסור במאונך
היקפים ושטחים
זוויות
המספרים הטבעיים
הנדסה
חילוק
חיבור וחיסור
סימני התחלקות
כפל במאונך
זוויות
דיאגרמות
משולשים
ערך הספרה
תכונות המרובעים
שברים
צורות וגופים
משפחת המרובעים
שטחים והיקפים
שברים עשרוניים
השבר הפשוט
ציר המספרים
הנדסה
פעולות החשבון
אחוזים ושברים
אחוזים
מספרים עשרוניים
שברים פשוטים
ציר המספרים
מדידות וגיאומטריה
מספרים ופעולות
הנדסה
מספרים מכוונים
כפל וחילוק מספרים מכוונים
חיבור וחיסור מספרים מכוונים
מערכת הצירים
חזקות ושורשים
אחוזים
אלגברה
שאלות מילוליות
שברים
שטחים והיקפים
זוויות
הנדסה
פעולות חשבון
מספרים מכוונים
מערכת הצירים
הקו הישר
הנדסה
זוויות בין ישרים מקבילים
אלגברה
שטחים והיקפים
זוויות

אוניברכיתה אינה מתחייבת לכך שהמבחנים באתר יהיו תואמים למבחנים בבית הספר.