נוסף: אחוזים במצולעים...


נוסף: אחוזים במצולעים לחשבון ומתמטיקה לכיתה ו׳.