תרגילים בעברית לכיתה א'


אותיות בתוך מילה
אותיות ה- א"ב (מתחילים)
למנויים
איזה יום
למנויים
האות הסוגרת
למנויים
האות הסוגרת (מתחילים)
למנויים
האות הפותחת
למנויים
האות הפותחת (מתחילים)
למנויים
הכבד ביותר
למנויים
הצליל הפותח
השלמת משפט בעזרת תמונה
השלמת משפטים
התאמת מילה לתמונה
התאמת תמונה למילה
למנויים
זהה את התמונה
למנויים
זהה את התמונה (מתחילים)
למנויים
טבעי או מלאכותי
למנויים
לכל תמונה יש מילה
מה בתמונה
למנויים
מה קורה בתמונה
למנויים
מילה במילה
מילים
שומרים על גופנו
למנויים
שמאל ימין
למנויים
תנו לי א-ב
מיחיד לרבים
למנויים
מרבים ליחיד
כתיבת אותיות
למנויים
כתיבת מילים
למנויים
אותיות ה-א"ב
למנויים
החלום