תרגילים בעברית לכיתה ה'


במילה אחת
למנויים
בניית משפטים
בשתי מילים
למנויים
השלם את הפתגם
למנויים
מה השאלה
למנויים
מילה והיפוכה
למנויים
סמיכות פרודה וסמיכות חבורה
למנויים
מצא את הפתגם
גנדי
למנויים
האחים רייט
הרמב"ם
למנויים
מונה ליזה
למנויים