תרגילים בעברית לכיתה ה'


במילה אחת
למנויים
בניית משפטים
בשתי מילים
למנויים
הניב המתאים
השלם את הפתגם
למנויים
השלם את הפתגם (מתחילים)
מה השאלה
למנויים
מילה והיפוכה
למנויים
סמיכות פרודה וסמיכות חבורה
למנויים
מצא את הפתגם
גנדי
למנויים
האולימפיאדה
למנויים
האחים רייט
הרמב"ם
למנויים
וינסנט ואן גוך
למנויים
מונה ליזה
למנויים