תרגילים בעברית לכיתה ה'


במילה אחת
למנויים
בניית משפטים
בשתי מילים
למנויים
הניב המתאים
השלם את הפתגם
למנויים
השלם את הפתגם (מתחילים)
מה השאלה
למנויים
מילה והיפוכה
למנויים
סמיכות פרודה וסמיכות חבורה
למנויים
מצא את הפתגם
גנדי
למנויים
האחים רייט
הרמב"ם
למנויים
מונה ליזה
למנויים