תרגילים בלשון לכיתות א-ב


האות הסוגרת
למנויים
האות הסוגרת (מתחילים)
למנויים
האות הפותחת
למנויים
האות הפותחת (מתחילים)
למנויים
השלמת משפט בעזרת תמונה
כתיבת אות
למנויים
מיחיד לרבים
למנויים
מרבים ליחיד
כתיבת מילה
למנויים