תרגילים בלשון לכיתות ה-ו


במילה אחת
למנויים
בשתי מילים
למנויים
ה' הידיעה
למנויים
השלמת פעלים
סמיכות פרודה וסמיכות חבורה
למנויים
תיקון צירופים
למנויים
כינויי גוף
שם הפועל
שם המספר
זמנים: עבר-הווה-עתיד
למנויים