תרגילים בלשון לכיתות ז-ח


מפעיל לסביל
למנויים
שם המספר
תיקון צירופים
למנויים
תרתי משמע
למנויים
תרתי משמע (דוגמית)