תרגילים בלשון לכיתות ג-ד


ההפך הוא הנכון
למנויים
המרת משפטים מזכר לנקבה
למנויים
המרת משפטים מנקבה לזכר
למנויים
השלם את האות: כ' או ק'
למנויים
השלמת פעלים
זה / זאת / אלה
למנויים
זכר או נקבה
למנויים
יצירת פועל מ-שם עצם
לו או לא
למנויים
חי צומח דומם
שגיאות כתיב
למנויים
זמנים: עבר-הווה-עתיד
למנויים