תרגילים באנגלית לכיתה ז'


Albert Einstein
למנויים
Anne Frank
למנויים
Ha'Rambam
למנויים
Martin Luther King
Sarah Aaronsohn
למנויים
Yitzhak Rabin
למנויים
Benny the little bunny
למנויים
Coca-Cola
למנויים