תרגילים באנגלית לכיתה ז'


Albert Einstein
Anne Frank
Ha'Rambam
Martin Luther King
Sarah Aaronsohn
Yitzhak Rabin