תרגילים באנגלית לכיתה ג'


אוצר מילים למטייל
אותיות בתוך מילה
למנויים
אותיות גדולות ואותיות קטנות
למנויים
התאמת מילה לתמונה
למנויים
התאמת תמונה למילה
לכל תמונה יש מילה
למנויים
מאה מילים ראשונות א'-ע'
מה בתמונה
למנויים
מה המספר
למנויים
משפטים קצרים א'-ע'
משפטים קצרים ע'-א'
למנויים
מאה מילים ראשונות ע'-א'
למנויים
אלף מילים ראשונות א'-ע'
למנויים
אלף מילים ראשונות ע'-א'
למנויים
אותיות ה- ABC
למנויים
העתקת משפטים
למנויים
האות שאחרי
למנויים
העתקת מילים
למנויים