תרגילים באנגלית לכיתה ג'


אותיות בתוך מילה
למנויים
אותיות גדולות ואותיות קטנות
למנויים
התאמת מילה לתמונה
למנויים
התאמת תמונה למילה
לכל תמונה יש מילה
למנויים
מאה מילים ראשונות א'-ע'
מה בתמונה
למנויים
מה המספר
למנויים
משפטים קצרים א'-ע'
משפטים קצרים ע'-א'
למנויים
מאה מילים ראשונות ע'-א'
למנויים
אלף מילים ראשונות א'-ע'
למנויים
אלף מילים ראשונות ע'-א'
למנויים
אותיות ה- ABC
למנויים
העתקת משפטים
למנויים
האות שאחרי
למנויים
העתקת מילים
למנויים