תרגילים באנגלית לכיתה ח'


Albert Einstein
David Ben-Gurion
Ha'Rambam
Yitzhak Rabin