תרגילים באנגלית לכיתה ד'


Catty the cat
למנויים
Friends
למנויים
Just a perfect day
למנויים
My sister
פתוח
Roni is seven years old
למנויים
Days of the week
למנויים
What's going on
אותיות בתוך מילה
למנויים
מה המספר
למנויים
משפטים קצרים א'-ע'
משפטים קצרים ע'-א'
למנויים
התאמת מילה לתמונה
למנויים
התאמת תמונה למילה
מאה מילים ראשונות א'-ע'
מאה מילים ראשונות ע'-א'
למנויים
אלף מילים ראשונות א'-ע'
למנויים
אלף מילים ראשונות ע'-א'
למנויים
חיות
בית הספר
למנויים
הבית שלי
למנויים
הדרך וכלי תחבורה
למנויים
טבע
למנויים
מזון
למנויים
מטבח
למנויים
מספרים
למנויים
פירות וירקות
למנויים
צבעים
למנויים
מה בתמונה
למנויים
הכתבה: חיות
הכתבה: בית הספר
למנויים
הכתבה: הבית שלי
למנויים
הכתבה: הדרך וכלי תחבורה
למנויים
הכתבה: טבע
למנויים
הכתבה: מזון
למנויים
הכתבה: מטבח
למנויים
הכתבה: מספרים
למנויים
הכתבה: פירות וירקות
למנויים
הכתבה: צבעים
למנויים