תרגילים באנגלית לכיתה ב'


אותיות בתוך מילה
למנויים
אותיות גדולות ואותיות קטנות
למנויים
האות הראשונה שבתמונה
למנויים
התאמת מילה לתמונה
למנויים
מאה מילים ראשונות א'-ע'
למנויים
הכתבת אותיות
מאה מילים ראשונות ע'-א'
למנויים
אותיות ה-ABC
למנויים
האות שאחרי
למנויים