תרגילים באנגלית לכיתה א'


אותיות גדולות ואותיות קטנות
למנויים
כיוונים באותיות
הכתבת אותיות
העתקת האותיות
למנויים
העתקת מילים
למנויים
לימוד אותיות ה-ABC
למנויים