תרגילים בחשבון ומתמטיקה לכיתה א'


המשוואה הנכונה
כיוונים
למנויים
כיוונים במספרים
אי השוויון הנכון
למנויים
אי שוויון - נכון או לא נכון
למנויים
בין לבין
למנויים
גדולים מ...
גימטריה א עד י (מתחילים)
למנויים
גימטריה א-י
למנויים
המספר העוקב והמספר הקודם (מתחילים)
למנויים
השוואה בין כמויות
השוואה בין כמויות (מתחילים)
למנויים
השלם את הסדרה (מתחילים)
למנויים
לפני המספר ולאחריו
למנויים
מי יותר גדול - עד 100
מיקום המספרים
קטנים מ...
למנויים
המספר העוקב והמספר הקודם
השלם את הסדרה
למנויים
זוגי ואי-זוגי
מיקום המספר
למנויים
מספר לפני ומספר אחרי
למנויים
איזה יום
למנויים
אמצע הדרך
למנויים
בניית סדרה
בניית תרגילים
פתוח
חציבת ריבועים
למנויים
טור ושורה
למנויים
כסף קל
למנויים
מנייה - הוספת ריבועים לרצף
למנויים
מספרים ומילים (השוואה)
למנויים
עולים ויורדים במעלית (מתחילים)
למנויים
ציורים בטבלה
למנויים
שוויון בין ריבועים
למנויים
תמונות בכוורת
למנויים
איסוף ריבועים
למנויים
הדלקת חנוכיה
למנויים
השוואת תרגילי חיבור
למנויים
השוואת תרגילי חיסור
למנויים
השלמת לוח חיבור
למנויים
התוצאה יוצאת הדופן
למנויים
התרגיל הנכון
למנויים
זיהוי תרגיל
למנויים
חיבור וחיסור עד 20 ללא פריטה (מתחילים)
למנויים
חיבור וחיסור עשרות שלמות (מתחילים)
למנויים
חיבור מספרים
למנויים
חיבור של ריבועים
חיסור מספרים
למנויים
חיסור עד 20 עם שבירת עשרת (מתחילים)
למנויים
כמה זה עולה
כמה כדורים
למנויים
מספרים במעלית
למנויים
משוואות פשוטות (מתחילים)
למנויים
סופרים בקפיצות
למנויים
סופרים בקפיצות (מתחילים)
למנויים
סכום 10
למנויים
תרגילי חיבור אצבעות
תרגילי שרשרת (מתחילים)
למנויים
השלם את הסימן המתאים
למנויים
חיבור באמצעות אצבעות
למנויים
חיבור וחיסור עד 20 ללא שבירת עשרת
למנויים
חיבור וחיסור עשרות שלמות
למנויים
חיסור עד 20 עם שבירת עשרת
למנויים
מְנה את החיות
למנויים
משוואות פשוטות
למנויים
שאלות מילוליות בחיבור וחיסור
למנויים
תרגילי שרשרת
למנויים
איפה מסתתר המספר
ציר המספרים - עד 100
למנויים
ציר המספרים - עד 100 (קפיצות של 25)
למנויים
ציר המספרים - עד 20
למנויים
ציר המספרים - עד 40
למנויים
הזזה עם ריבועים
זיהוי מלבן וריבוע
זיהוי צורות הנדסיות
למנויים
כמה צלעות
למנויים
כמה קודקודים
למנויים
מדידות עם סרגל
מצולע / לא מצולע
למנויים
סוגי קווים
למנויים
צורות הנדסיות
צורות תואמות
למנויים
שיום צורות
למנויים
שיקוף
למנויים
חיבור בעזרת ריבועים
למנויים
חיבור עד 10 - אתגר
למנויים
חיסור בעזרת ריבועים
למנויים
חיסור עד 10- אתגר
למנויים
חישובי מחירים
ייצוג פעולות חשבון בעזרת צורות
ייצוג צורות בעזרת אותיות
למנויים
סדרה של צורות
פירמידת חיבור - אתגר
למנויים
יושבים בבית קפה
למנויים