תרגילים בחשבון ומתמטיקה לכיתה א'


חיסור - שלב 1
חיסור - שלב 2
פתוח
חיסור - שלב 3
למנויים
חיסור - שלב 4
למנויים
חיסור - שלב 5
למנויים
חיסור - שלב 6
למנויים
חיסור - שלב 7
למנויים
חיסור - שלב 8
למנויים
חיסור - שלב 9
למנויים
חיסור - שלב 10
למנויים
חיסור - שלב 11
למנויים
הקלף הגדול
למנויים
כמה גולות
למנויים
מי יותר גדול - עד 10
מי יותר גדול - עד 20
למנויים
מספרים וכמויות
מספרים מתאימים - מתחילים
סימון של צורות
תרגילי שרשרת בשלבים
תרגילי שרשרת בשלבים - עד 20
למנויים
1 עד 10 לפי הסדר
פתוח
1 עד 20 לפי הסדר
למנויים
המספר הכי קרוב
למנויים
1 עד 100 לפי הסדר
למנויים
המספר הכי קרוב (עד 100)
למנויים
הקלף הגדול - עד 100
למנויים
הקלף המנצח
למנויים
מה המספר
למנויים
אי השוויון הנכון
למנויים
אי שוויון - נכון או לא נכון
למנויים
בין לבין
למנויים
גדולים מ...
למנויים
המספר העוקב והמספר הקודם (מתחילים)
למנויים
השוואה בין כמויות
למנויים
השוואה בין כמויות (מתחילים)
למנויים
השלם את הסדרה (מתחילים)
למנויים
לפני המספר ולאחריו
למנויים
מי יותר גדול - עד 100
למנויים
מיקום המספרים
למנויים
קטנים מ...
למנויים
המספר העוקב והמספר הקודם
למנויים
השלם את הסדרה
למנויים
מיקום המספר
למנויים
מספר לפני ומספר אחרי
למנויים
אי זוגיים על הציר
למנויים
זוגיים על הציר
למנויים
איזה יום
למנויים
בניית סדרה
למנויים
בניית תרגילים
למנויים
חציבת ריבועים
למנויים
כסף קל
למנויים
מה השונה
למנויים
מנייה - הוספת ריבועים לרצף
מספרים ומילים (השוואה)
למנויים
עולים ויורדים במעלית (מתחילים)
למנויים
ציורים בטבלה
למנויים
שוויון בין ריבועים
למנויים
תמונות בכוורת
למנויים
איסוף ריבועים
למנויים
הדלקת חנוכיה
למנויים
המשוואה הנכונה
למנויים
השוואת תרגילי חיבור
למנויים
השלמת לוח חיבור
למנויים
התוצאה יוצאת הדופן
למנויים
התרגיל הנכון
למנויים
זיהוי תרגיל
למנויים
חיבור וחיסור עד 20 ללא פריטה (מתחילים)
למנויים
חיבור וחיסור עשרות שלמות (מתחילים)
למנויים
כמה זה עולה
כמה כדורים
למנויים
מסלול תרגילים
למנויים
מספרים במעלית
למנויים
משוואות פשוטות (מתחילים)
למנויים
סופרים בקפיצות
למנויים
סופרים בקפיצות (מתחילים)
למנויים
סכום 10
למנויים
תרגילי שרשרת (מתחילים)
למנויים
השלם את הסימן המתאים
למנויים
חיבור וחיסור עד 20 ללא שבירת עשרת
למנויים
חיבור וחיסור עשרות שלמות
למנויים
משוואות פשוטות
למנויים
שאלות מילוליות בחיבור וחיסור
למנויים
תרגילי שרשרת
למנויים
איפה יש יותר
למנויים
איפה מסתתר המספר
סימון מספרים על הציר
פתוח
ציר המספרים - עד 20
למנויים
ציר המספרים - עד 40
למנויים
ציר המספרים - עד 100
למנויים
ציר המספרים - עד 100 (קפיצות של 25)
למנויים
הזזה עם ריבועים
למנויים
זיהוי צורות הנדסיות
למנויים
כמה צלעות
למנויים
כמה קודקודים
למנויים
מדידות עם סרגל
למנויים
מצולע / לא מצולע
למנויים
סוגי קווים
למנויים
צורות דומות
למנויים
צורות הנדסיות
למנויים
צורות תואמות
למנויים
שיום צורות
למנויים
שיקוף
למנויים
גימטריה א-י
למנויים
גימטריה א עד י (מתחילים)
למנויים
השוואת תרגילי חיסור
למנויים
חיסור מספרים
למנויים
חיסור עד 20 עם שבירת עשרת (מתחילים)
למנויים
כרטיסיות - חיסור עד 10
למנויים
פיצוץ בלונים בהתאם לתרגיל
למנויים
תרגיל חיסור לפי תמונה
חיסור עד 20 עם שבירת עשרת
למנויים
השלמה ל-10
למנויים
חיבור במאונך - גרירת מספרים
חיבור בעזרת ריבועים
למנויים
חיבור מספרים
למנויים
חיבור עד 10 - אתגר
למנויים
חיבור של ריבועים
למנויים
חיסור בעזרת ריבועים
למנויים
כרטיסיות - חיבור עד 10
למנויים
פירמידת חיבור - אתגר
למנויים
תרגילי חיבור אצבעות
למנויים
חיבור באמצעות אצבעות
למנויים
התאמה לפי צורה וצבע
פתוח
סופרים צורות
למנויים
חיסור עד 10- אתגר
למנויים
חישובי מחירים
ייצוג פעולות חשבון בעזרת צורות
ייצוג צורות בעזרת אותיות
למנויים
סדרה של צורות
חיבור - שלב 1
חיבור - שלב 2
חיבור - שלב 3
למנויים
חיבור - שלב 4
למנויים
חיבור - שלב 5
למנויים
יושבים בבית קפה
למנויים
תפריט מחירים
כיוונים
למנויים
כיוונים במספרים
למנויים
מספרים על הרכבת - עד 100
למנויים
סדרה של מספרים
למנויים
רכבת המספרים
פתוח
שעה עגולה