תרגילים בחשבון ומתמטיקה לכיתה א'


אי זוגיים על הציר
למנויים
איפה יש יותר
למנויים
המשוואה הנכונה
למנויים
הקלף הגבוה
למנויים
הקלף הגבוה - עד 100
למנויים
הקלף המנצח
התאמה לפי צורה וצבע
פתוח
זוגיים על הציר
למנויים
כיוונים
למנויים
כיוונים במספרים
למנויים
כמה גולות
למנויים
כרטיסיות - חיבור עד 10
למנויים
כרטיסיות - חיסור עד 10
למנויים
מה המספר
למנויים
מסלול תרגילים
למנויים
מספרים וכמויות
מספרים מתאימים
למנויים
מספרים מתאימים - מתחילים
מספרים על הרכבת - עד 100
למנויים
סדרה של מספרים
למנויים
סופרים צורות
למנויים
סימון מספרים על הציר
פתוח
סימון של צורות
רכבת המספרים
פתוח
תרגיל חיסור לפי תמונה
תרגילי שרשרת בשלבים
תרגילי שרשרת בשלבים - עד 20
למנויים
אי השוויון הנכון
למנויים
אי שוויון - נכון או לא נכון
למנויים
בין לבין
למנויים
גדולים מ...
למנויים
גימטריה א עד י (מתחילים)
למנויים
גימטריה א-י
למנויים
המספר העוקב והמספר הקודם (מתחילים)
למנויים
השוואה בין כמויות
למנויים
השוואה בין כמויות (מתחילים)
למנויים
השלם את הסדרה (מתחילים)
למנויים
לפני המספר ולאחריו
למנויים
מי יותר גדול - עד 100
מיקום המספרים
למנויים
קטנים מ...
למנויים
המספר העוקב והמספר הקודם
למנויים
השלם את הסדרה
למנויים
זוגי ואי-זוגי
למנויים
מיקום המספר
למנויים
מספר לפני ומספר אחרי
למנויים
איזה יום
למנויים
אמצע הדרך
למנויים
בניית סדרה
למנויים
בניית תרגילים
למנויים
חציבת ריבועים
למנויים
כסף קל
למנויים
מנייה - הוספת ריבועים לרצף
למנויים
מספרים ומילים (השוואה)
למנויים
עולים ויורדים במעלית (מתחילים)
למנויים
ציורים בטבלה
למנויים
שוויון בין ריבועים
למנויים
תמונות בכוורת
למנויים
איסוף ריבועים
למנויים
הדלקת חנוכיה
למנויים
השוואת תרגילי חיבור
למנויים
השוואת תרגילי חיסור
למנויים
השלמת לוח חיבור
למנויים
התוצאה יוצאת הדופן
למנויים
התרגיל הנכון
למנויים
זיהוי תרגיל
למנויים
חיבור וחיסור עד 20 ללא פריטה (מתחילים)
למנויים
חיבור וחיסור עשרות שלמות (מתחילים)
למנויים
חיבור מספרים
למנויים
חיבור של ריבועים
למנויים
חיסור מספרים
למנויים
חיסור עד 20 עם שבירת עשרת (מתחילים)
למנויים
כמה זה עולה
כמה כדורים
למנויים
מספרים במעלית
למנויים
משוואות פשוטות (מתחילים)
למנויים
סופרים בקפיצות
למנויים
סופרים בקפיצות (מתחילים)
למנויים
סכום 10
למנויים
תרגילי חיבור אצבעות
למנויים
תרגילי שרשרת (מתחילים)
למנויים
השלם את הסימן המתאים
למנויים
חיבור באמצעות אצבעות
למנויים
חיבור וחיסור עד 20 ללא שבירת עשרת
למנויים
חיבור וחיסור עשרות שלמות
למנויים
חיסור עד 20 עם שבירת עשרת
למנויים
משוואות פשוטות
למנויים
שאלות מילוליות בחיבור וחיסור
למנויים
תרגילי שרשרת
למנויים
איפה מסתתר המספר
ציר המספרים - עד 100
למנויים
ציר המספרים - עד 100 (קפיצות של 25)
למנויים
ציר המספרים - עד 20
למנויים
ציר המספרים - עד 40
למנויים
הזזה עם ריבועים
למנויים
זיהוי מלבן וריבוע
למנויים
זיהוי צורות הנדסיות
למנויים
כמה צלעות
למנויים
כמה קודקודים
למנויים
מדידות עם סרגל
למנויים
מצולע / לא מצולע
למנויים
סוגי קווים
למנויים
צורות דומות
למנויים
צורות הנדסיות
למנויים
צורות תואמות
למנויים
שיום צורות
למנויים
שיקוף
למנויים
חיבור בעזרת ריבועים
למנויים
חיבור עד 10 - אתגר
למנויים
חיסור בעזרת ריבועים
למנויים
חיסור עד 10- אתגר
למנויים
חישובי מחירים
ייצוג פעולות חשבון בעזרת צורות
ייצוג צורות בעזרת אותיות
למנויים
סדרה של צורות
פירמידת חיבור - אתגר
למנויים
יושבים בבית קפה
למנויים
תפריט מחירים