תרגילים במתמטיקה לכיתה א'


המספר הכי גדול
חיסור - שלב 1
למנויים
חיסור - שלב 2
למנויים
חיסור - שלב 3
למנויים
חיסור - שלב 4
למנויים
חיסור - שלב 5
למנויים
חיסור - שלב 6
למנויים
חיסור - שלב 7
למנויים
חיסור - שלב 8
למנויים
חיסור - שלב 9
למנויים
חיסור - שלב 10
למנויים
חיסור - שלב 11
למנויים
כמה עודף נקבל
למנויים
זיהוי תרגיל
למנויים
חיסור מספרים
למנויים
כרטיסיות - חיסור עד 10
למנויים
השוואת תרגילי חיסור
למנויים
חיסור בעזרת ריבועים
למנויים
חיסור עד 20 עם שבירת עשרת
למנויים
חיסור עד 20 עם שבירת עשרת (מתחילים)
למנויים
פיצוץ בלונים בהתאם לתרגיל
למנויים
תרגיל חיסור לפי תמונה
1 עד 10 לפי הסדר
1 עד 20 לפי הסדר
למנויים
המספר הכי קרוב
למנויים
הקלף הגדול
למנויים
מי יותר גדול - עד 10
מי יותר גדול - עד 20
למנויים
מספרים וכמויות
סימון של צורות
למנויים
הקלף הגדול - עד 100
למנויים
המספר הכי קרוב (עד 100)
למנויים
הקלף המנצח
למנויים
מה המספר
למנויים
1 עד 100 לפי הסדר
למנויים
איזה יום
למנויים
בניית סדרה
למנויים
בניית תרגילים
למנויים
חציבת ריבועים
למנויים
כמה גולות
למנויים
כסף קל
למנויים
מה השונה
למנויים
מנייה - הוספת ריבועים לרצף
למנויים
מספרים ומילים (השוואה)
למנויים
עולים ויורדים במעלית (מתחילים)
למנויים
ציורים בטבלה
למנויים
שוויון בין ריבועים
למנויים
תמונות בכוורת
למנויים
זוגיים על הציר
למנויים
אי זוגיים על הציר
למנויים
השוואת תרגילי חיבור
למנויים
איסוף ריבועים
למנויים
השלמה ל-10
למנויים
השלמת לוח חיבור
למנויים
חיבור בעזרת ריבועים
למנויים
תרגילי חיבור אצבעות
למנויים
חיבור מספרים
למנויים
כמה זה עולה
למנויים
כרטיסיות - חיבור עד 10
למנויים
חיבור באמצעות אצבעות
למנויים
חיבור במאונך - גרירת מספרים
למנויים
חיבור עד 10 - אתגר
למנויים
חיבור של ריבועים
למנויים
סכום 10
למנויים
פירמידת חיבור - אתגר
למנויים
איפה יש יותר
למנויים
היקף של מלבן
למנויים
זיהוי צורות הנדסיות
למנויים
כמה צלעות
למנויים
כמה קודקודים
למנויים
מדידות עם סרגל
למנויים
מצולע / לא מצולע
למנויים
סוגי קווים
למנויים
צורות דומות
למנויים
צורות הנדסיות
למנויים
צורות תואמות
למנויים
שיום צורות
למנויים
גימטריה א עד י (מתחילים)
למנויים
גימטריה א-י
למנויים
הדלקת חנוכיה
למנויים
המשוואה הנכונה
למנויים
התוצאה יוצאת הדופן
למנויים
התרגיל הנכון
למנויים
חיבור וחיסור עד 20 ללא פריטה (מתחילים)
למנויים
חיבור וחיסור עשרות שלמות (מתחילים)
למנויים
כמה כדורים
למנויים
מסלול תרגילים
למנויים
מספרים במעלית
למנויים
משוואות פשוטות (מתחילים)
למנויים
השלם את הסימן המתאים
למנויים
חיבור וחיסור עד 20 ללא שבירת עשרת
למנויים
חיבור וחיסור עשרות שלמות
למנויים
משוואות פשוטות
למנויים
סופרים בקפיצות
למנויים
סופרים בקפיצות (מתחילים)
למנויים
שאלות מילוליות בחיבור וחיסור
למנויים
תרגילי שרשרת
למנויים
תרגילי שרשרת (מתחילים)
למנויים
הזזה עם ריבועים
למנויים
כיוונים במספרים
למנויים
כיוונים
למנויים
שיקוף
למנויים
שיקוף או הזזה
למנויים
מיקום המספרים
למנויים
המספר העוקב והמספר הקודם (מתחילים)
למנויים
המספר העוקב והמספר הקודם
למנויים
השוואה בין כמויות (מתחילים)
למנויים
השוואה בין כמויות
למנויים
השלם את הסדרה (מתחילים)
למנויים
השלם את הסדרה
למנויים
אי השוויון הנכון
למנויים
אי שוויון - נכון או לא נכון
למנויים
בין לבין
למנויים
גדולים מ...
למנויים
לפני המספר ולאחריו
למנויים
מי יותר גדול - עד 100
למנויים
מיקום המספר
למנויים
מספר לפני ומספר אחרי
למנויים
קטנים מ...
למנויים
סופרים צורות
למנויים
התאמה לפי צורה וצבע
חיסור עד 10- אתגר
למנויים
חישובי מחירים
ייצוג פעולות חשבון בעזרת צורות
ייצוג צורות בעזרת אותיות
למנויים
סדרה של צורות
למנויים
חיבור - שלב 1
חיבור - שלב 2
למנויים
חיבור - שלב 3
למנויים
חיבור - שלב 4
למנויים
חיבור - שלב 5
למנויים
תפריט מחירים
למנויים
יושבים בבית קפה
למנויים
מספרים מתאימים - מתחילים
למנויים
תרגילי שרשרת בשלבים
למנויים
תרגילי שרשרת בשלבים - עד 20
למנויים
רכבת המספרים
מספרים על הרכבת - עד 100
למנויים
סדרה של מספרים
למנויים
איפה מסתתר המספר
סימון מספרים על הציר
למנויים
ציר המספרים - עד 20
למנויים
ציר המספרים - עד 40
למנויים
ציר המספרים - עד 100
למנויים
ציר המספרים - עד 100 (קפיצות של 25)
למנויים
שעה עגולה