תרגילים במתמטיקה לכיתה ט'


איפה היתר
למנויים
היקף מרובעים
למנויים
משולש 30 , 60 , 90
למנויים
משולש 30/60/90 (רמה א)
למנויים
משפט פיתגורס (בסיס)
למנויים
ניצב מול/ניצב ליד/יתר (מתחילים)
למנויים
סיכום תכונות המרובעים
למנויים
קטע אמצעים במשולש
למנויים
קטעים במשולש
למנויים
שטח והיקף (אתגר)
למנויים
שטח מרובעים
למנויים
תכונות המרובעים
זווית חיצונית למשולש
למנויים
אי שוויון על ציר המספרים
למנויים
בניית משוואה - השוואת קטעים
למנויים
קודקוד פרבולה (הצגה קודקודית)
למנויים
ביטויים אלגבריים
למנויים
הוצאת גורם משותף
למנויים
הצבה בפונקציה (מתקדמים)
למנויים
חוקי החזקות (מתחילים)
למנויים
חיבור וחיסור קטעים
למנויים
חיובי או שלילי (כולל חזקות)
למנויים
חישוב קטעים
טרינום (מתחילים)
למנויים
יחסים בתבניות מספר - אתגר
למנויים
כתיב מדעי של מספרים
למנויים
מכפלת שבר עשרוני בחזקות
למנויים
משוואות פשוטות עם סוגריים
למנויים
שתי משוואות עם שני נעלמים - השוואת מקדמים
למנויים
תבניות מעריכיות
למנויים
תבניות מעריכיות (מתחילים)
למנויים
תחום הצבה
למנויים
חוקי החזקות
למנויים
טרינום
למנויים
פירוק לפי נוסחה
למנויים
בניית היטל צד אחורי
למנויים
בניית היטל צד ימין
למנויים
בניית היטל צד שמאל
היטל על
למנויים
היטל צד אחורי
למנויים
היטל צד ימין
למנויים
היטל צד שמאל
למנויים
גרירת דמות במערכת הצירים
למנויים
דמויות במערכת הצירים
התאמת נקודה לרביע במערכת הצירים
למנויים
סימון נקודה על מערכת צירים
למנויים
סימון נקודה על מערכת צירים (4 רביעים)
למנויים
ערך ה-x של דמויות במערכת הצירים
למנויים
ערך ה-y של דמויות במערכת הצירים
למנויים
ערך נקודה במערכת צירים
למנויים
שיעורי הקודקודים
למנויים
דיאגרמת עץ - בסיס
למנויים
הסתברות
למנויים
הסתברות - זריקת קובייה
למנויים
התאמת ישר לגרף
למנויים
נקודה על הישר
למנויים
נקודות על הישר
למנויים
פונקציית הקו הישר
למנויים
התאמת פונקציה לגרף
למנויים
משוואת הקו הישר
למנויים
נקודות חיתוך של ישר עם הצירים
למנויים
שטח משולש במערכת הצירים
למנויים
שיפוע בין שתי נקודות
למנויים
שיפוע של ישר (מתחילים)
למנויים
שיפוע של ישר
למנויים
התאמת פרבולה לגרף
למנויים
זהוי תחומים: חיוביות/שליליות
למנויים
זהוי תחומים: עלייה/ירידה
זהוי תחומים: עלייה/ירידה/חיוביות/שליליות
למנויים
פרבולה - חיתוך עם הצירים
למנויים
פרבולה - חיתוך עם ציר ה-x
למנויים
פרבולה - חיתוך עם ציר ה-y
למנויים
פרבולות: חיוביות/שליליות/עלייה/ירידה
למנויים
קודקוד פרבולה
למנויים
תחומי חיוביות ושליליות
למנויים
תחומי נקודות על פרבולה
תחומי עלייה וירידה
למנויים
זוויות : מתחלפות / מתאימות / חד צדדיות
למנויים
זוויות חד צדדיות
למנויים