תרגילים בחשבון ומתמטיקה לכיתה ט'


אי שוויון על ציר המספרים
למנויים
ביטויים אלגבריים
למנויים
הוצאת גורם משותף
למנויים
הצבה בפונקציה (מתקדמים)
למנויים
התאמת ישר לגרף
למנויים
התאמת פונקציה לגרף
למנויים
התאמת פרבולה לגרף
למנויים
זוויות חד צדדיות
למנויים
חוקי החזקות (מתחילים)
למנויים
חיבור וחיסור קטעים
למנויים
חיובי או שלילי (כולל חזקות)
למנויים
טרינום (מתחילים)
למנויים
יחסים בתבניות מספר - אתגר
למנויים
כתיב מדעי של מספרים
למנויים
משפט פיתגורס (בסיס)
למנויים
ניצב מול/ניצב ליד/יתר (מתחילים)
למנויים
נקודה על הישר
למנויים
נקודות חיתוך של ישר עם הצירים
למנויים
נקודות על הישר
למנויים
ערך נקודה במערכת צירים
למנויים
פונקציית הקו הישר
למנויים
קודקוד פרבולה
למנויים
קטעים במשולש
למנויים
שטח והיקף (אתגר)
למנויים
שטח מרובעים
למנויים
שיעורי הקודקודים
למנויים
שיפוע של ישר (מתחילים)
למנויים
תבניות מעריכיות
למנויים
תבניות מעריכיות (מתחילים)
למנויים
תכונות המרובעים
למנויים
זווית חיצונית למשולש
למנויים
חוקי החזקות
למנויים
טרינום
למנויים
פירוק לפי נוסחה
שיפוע של ישר
למנויים
היקף מרובעים
למנויים
זוויות : מתחלפות / מתאימות / חד צדדיות
למנויים
חפיפת משולשים
למנויים
משולש 30 , 60 , 90
למנויים
משולש 30/60/90 (רמה א)
למנויים
סיכום תכונות המרובעים
למנויים
הסתברות
למנויים