תרגילים בחשבון ומתמטיקה לכיתה ט'


אי שוויון על ציר המספרים
למנויים
התאמת ישר לגרף
למנויים
התאמת פונקציה לגרף
למנויים
התאמת פרבולה לגרף
למנויים
זוויות חד צדדיות
למנויים
חיבור וחיסור קטעים
למנויים
יחסים בתבניות מספר - אתגר
למנויים
משפט פיתגורס (בסיס)
למנויים
ניצב מול/ניצב ליד/יתר (מתחילים)
למנויים
נקודה על הישר
למנויים
נקודות חיתוך של ישר עם הצירים
למנויים
נקודות על הישר
למנויים
ערך נקודה במערכת צירים
למנויים
פונקציית הקו הישר
למנויים
פרבולה - חיתוך עם הצירים
למנויים
פרבולה - חיתוך עם ציר ה-x
למנויים
פרבולה - חיתוך עם ציר ה-y
למנויים
קודקוד פרבולה
למנויים
קטעים במשולש
למנויים
שטח והיקף (אתגר)
למנויים
שטח מרובעים
למנויים
שיעורי הקודקודים
למנויים
שיפוע של ישר (מתחילים)
למנויים
תבניות מעריכיות
למנויים
תבניות מעריכיות (מתחילים)
למנויים
תכונות המרובעים
למנויים
זווית חיצונית למשולש
למנויים
שיפוע של ישר
למנויים
ביטויים אלגבריים
למנויים
הוצאת גורם משותף
למנויים
הצבה בפונקציה (מתקדמים)
למנויים
חוקי החזקות (מתחילים)
למנויים
חיובי או שלילי (כולל חזקות)
למנויים
טרינום (מתחילים)
למנויים
כתיב מדעי של מספרים
למנויים
חוקי החזקות
למנויים
טרינום
למנויים
פירוק לפי נוסחה
היקף מרובעים
למנויים
זוויות : מתחלפות / מתאימות / חד צדדיות
למנויים
חפיפת משולשים
למנויים
משולש 30 , 60 , 90
למנויים
משולש 30/60/90 (רמה א)
למנויים
סיכום תכונות המרובעים
למנויים
הסתברות
למנויים
זהוי תחומים: חיוביות/שליליות
למנויים
זהוי תחומים: עלייה/ירידה
פתוח
זהוי תחומים: עלייה/ירידה/חיוביות/שליליות
למנויים