תרגילים בחשבון ומתמטיקה לכיתה ג'


אי השוויון הנכון
למנויים
איזה מספר אני
למנויים
בין לבין
למנויים
כמה יחידות / כמה עשרות / כמה מאות
למנויים
סדרות (מתחילים)
למנויים
ערך הספרה - עד 10,000
למנויים
פתרון תרגיל בעזרת נתון
פתרון תרגיל בעזרת נתון (מתחילים)
למנויים
מספר עוקב ומספר קודם
מעבר ממספרים למילים
למנויים
סדרות
למנויים
איזה יום
למנויים
הכפולה המתאימה
למנויים
הערכת משקלים במאזניים
למנויים
השוואה ללא פתרון
למנויים
חילוק - אתגר
חיסור בעזרת ריבועים
למנויים
מגדלים בריבועים
למנויים
סדר המספרים
למנויים
סדרה של צורות
סימני התחלקות
למנויים
ערך הספרה במספר
למנויים
פעולות חשבון עם צורות
למנויים
סימני התחלקות - אתגר
למנויים
היקפים בריבועים
למנויים
זהה את הזווית
ישרים מאונכים
למנויים
ישרים מקבילים
למנויים
מדידות היקף
מדידות שטח
למנויים
מיון זוויות
למנויים
מיון זוויות במצולעים
למנויים
סוגי משולשים
למנויים
סימטרייה סיבובית - קליקים
על הגובה
למנויים
שטחים בריבועים
למנויים
שיקוף
למנויים
תכונות המשולש
למנויים
זיהוי מצולעים וגופים
למנויים
קוביות במרחב - אתגר
למנויים
בניית מספרים
למנויים
לוח המאה
בניית סדרה
סופרים בקפיצות
למנויים
סופרים בקפיצות (מתחילים)
למנויים
שעון - המרת דקות לשעות
למנויים
שעון - המרת שעות לדקות
למנויים
שעון - תצוגה דיגיטלית
למנויים
בניית סדרה חשבונית
למנויים
הגורמים והמכפלה
המספר המוכפל
למנויים
המספר המוכפל (מתחילים)
למנויים
המספר המחולק
המספר המחולק (מתחילים)
השוואה בין כמויות - עד 1000
השוואת מכפלות
למנויים
השלמת אי שוויון
למנויים
חיבור וחיסור במאות (מתחילים)
למנויים
חילוק בריבועים
למנויים
חילוק עד 100 (מתחילים)
למנויים
חילוק עם שארית (מתחילים)
למנויים
ייצוג 4 פעולות חשבון בעזרת צורות
לוח הכפל (מתחילים)
למנויים
לוחות כפל חלקיים (אתגר)
למנויים
לפני המספר ולאחריו
למנויים
משמעות הכפל
למנויים
סדרה חשבונית
למנויים
פעולות חשבון בנעלמים - כפל וחילוק (מתחילים)
למנויים
תכונות ה-0 וה-1
השלם את פעולת החשבון - אתגר
למנויים
חוק הפילוג
למנויים
חיבור דו ב-דו במאונך
למנויים
חיבור וחיסור במאות
למנויים
חילוק עד 100
חילוק עם שארית
למנויים
חיסור דו ב-דו במאונך
למנויים
חיסור תלת ב-תלת במאונך
למנויים
כפל במאונך: דו ב-חד
למנויים
לוח הכפל
פעולות חשבון בנעלמים - כפל וחילוק
גדולים מ... קטנים מ...
דו ספרתי / חד ספרתי / תלת ספרתי
למנויים
מיקום המספרים
תיחום מספרים
למנויים
יושבים בבית קפה
למנויים
השלמת תרגילים
למנויים
כפל וחילוק ב-10 וב-100 (מתחילים)
למנויים
כפל וחילוק בעשרות שלמות ובמאות שלמות (מתחילים)
למנויים
עגל את המספר (מתחילים)
למנויים
תכונות ה-0 וה-1 (מתחילים)
למנויים
חיבור תלת ב-תלת במאונך
למנויים
כפל במאונך: תלת ב-חד
למנויים
כפל וחילוק ב-10 וב-100
למנויים
כפל וחילוק בעשרות שלמות ובמאות שלמות
למנויים
סימני התחלקות ב - 10
למנויים
סימני התחלקות ב - 2
סימני התחלקות ב - 5
למנויים
עגל את המספר
למנויים
חישוב זמנים
למנויים
סימון נקודה על ציר (מתקדמים)
ציר המספרים - עד 1,000 (קפיצות של 250)
שברים : חצי ורבע (חזרה)
למנויים