תרגילים במתמטיקה לכיתה ג'


איזה יום
למנויים
הכפולה המתאימה
למנויים
הערכת משקלים במאזניים
למנויים
השוואה ללא פתרון
למנויים
חילוק - אתגר
חיסור בעזרת ריבועים
למנויים
מגדלים בריבועים
למנויים
סדר המספרים
למנויים
סדרה של צורות
למנויים
סימני התחלקות
למנויים
ערך הספרה במספר
למנויים
פעולות חשבון עם צורות
למנויים
אי השוויון הנכון
למנויים
איזה מספר אני
למנויים
בין לבין
למנויים
כמה יחידות / כמה עשרות / כמה מאות
למנויים
סדרות (מתחילים)
למנויים
ערך הספרה - עד 10,000
למנויים
פתרון תרגיל בעזרת נתון
למנויים
פתרון תרגיל בעזרת נתון (מתחילים)
למנויים
מספר עוקב ומספר קודם
למנויים
מעבר ממספרים למילים
למנויים
סדרות
למנויים
היקפים בריבועים
למנויים
זהה את הזווית
למנויים
ישרים מאונכים
למנויים
ישרים מקבילים
למנויים
מדידות היקף
למנויים
מדידות שטח
למנויים
מיון זוויות
למנויים
מיון זוויות במצולעים
למנויים
סוגי משולשים
למנויים
סיבוב, שיקוף והזזה
למנויים
סימון זווית ישרה
סימטרייה סיבובית - קליקים
על הגובה
למנויים
שטח והיקף של מלבן
למנויים
שטחים בריבועים
למנויים
שיקוף
למנויים
תכונות המשולש
למנויים
קוביות במרחב - אתגר
למנויים
בניית מספר שמתחלק ב-10
בעיטה בכדור
למנויים
גרם , קילוגרם , טונה
למנויים
דיאגרמת ון
למנויים
הקלף המנצח
למנויים
התאמת תרגיל כפל
זוגי ואי זוגי
למנויים
חיבור עם המרה
למנויים
חיסור ללא המרה (חזרה)
למנויים
חיסור עם המרה
למנויים
חישוב זמנים
למנויים
כיוונים בעיר הגדולה
למנויים
מספרים מתאימים
למנויים
תרגילי שרשרת בשלבים - עד 100
למנויים
בניית מספר שמתחלק ב-5
למנויים
הולכים על הזוגיים
הולכים על הכפולות של 5
למנויים
הולכים על הכפולות של 10
למנויים
כפולות של 2
למנויים
כפולות של 5
כפולות של 10
למנויים
סימני התחלקות ב - 10
למנויים
סימני התחלקות ב - 2
למנויים
סימני התחלקות ב - 5
למנויים
סימני התחלקות - אתגר
למנויים
בניית מספרים
למנויים
כמה מעלות במדחום
למנויים
לוח המאה
לוח המאה - שכנים
למנויים
בניית סדרה
למנויים
מיקום לפי הסדר
למנויים
סופרים בקפיצות
למנויים
סופרים בקפיצות (מתחילים)
למנויים
שעון - המרת דקות לשעות
למנויים
שעון - המרת שעות לדקות
למנויים
שעון - תצוגה דיגיטלית
למנויים
בניית סדרה חשבונית
למנויים
הגורמים והמכפלה
למנויים
המספר המוכפל
למנויים
המספר המוכפל (מתחילים)
למנויים
המספר המחולק
למנויים
המספר המחולק (מתחילים)
למנויים
השוואה בין כמויות - עד 1000
השוואת מכפלות
למנויים
השלמת אי שוויון
למנויים
חיבור וחיסור במאות (מתחילים)
למנויים
חילוק בריבועים
למנויים
חילוק עד 100 (מתחילים)
למנויים
חילוק עם שארית (מתחילים)
למנויים
ייצוג 4 פעולות חשבון בעזרת צורות
לוחות כפל חלקיים (אתגר)
למנויים
לפני המספר ולאחריו
למנויים
משמעות הכפל
למנויים
סדרה חשבונית
למנויים
פעולות חשבון בנעלמים - כפל וחילוק (מתחילים)
למנויים
שימוש בסוגריים
למנויים
תכונות ה-0 וה-1
למנויים
השלם את פעולת החשבון - אתגר
למנויים
חוק הפילוג
למנויים
חיבור דו ב-דו במאונך
למנויים
חיבור וחיסור במאות
למנויים
חילוק עד 100
למנויים
חילוק עם שארית
למנויים
חיסור דו ב-דו במאונך
למנויים
חיסור תלת ב-תלת במאונך
למנויים
כפל במאונך: דו ב-חד
למנויים
לוח הכפל
למנויים
פעולות חשבון בנעלמים - כפל וחילוק
למנויים
גדולים מ... קטנים מ...
למנויים
דו ספרתי / חד ספרתי / תלת ספרתי
למנויים
מיקום המספרים
למנויים
תיחום מספרים
למנויים
גימטריה של מילים
למנויים
ערכי האותיות (גימטריה)
למנויים
הכי מוקדם
למנויים
כמה שעות וכמה דקות עברו
למנויים
כמה שעות עברו
סליחה, מה השעה?
למנויים
שעות וחצאי שעות
למנויים
המטבע המתאים
למנויים
השטר המתאים
למנויים
התשלום במטבע והעודף
למנויים
התשלום בשטר והעודף
למנויים
השלמת תרגילים
למנויים
כפל וחילוק ב-10 וב-100 (מתחילים)
למנויים
כפל וחילוק בעשרות שלמות ובמאות שלמות (מתחילים)
למנויים
עגל את המספר (מתחילים)
למנויים
תכונות ה-0 וה-1 (מתחילים)
למנויים
חיבור תלת ב-תלת במאונך
למנויים
כפל במאונך: תלת ב-חד
למנויים
כפל וחילוק ב-10 וב-100
למנויים
כפל וחילוק בעשרות שלמות ובמאות שלמות
למנויים
עגל את המספר
למנויים
טבלת כפל
למנויים
טבלת כפל - כפולות של 7
למנויים
טבלת כפל - כפולות של 8
למנויים
טבלת כפל - כפולות של 9
למנויים
טבלת כפל - כפולות של 10
למנויים
כפל צורות
למנויים
כרטיסיות - לוח הכפל
למנויים
לוח הכפל (מתחילים)
למנויים
יושבים בבית קפה
למנויים
כמה עודף נקבל
למנויים
לוח הכפל - שלב 1 (חזרה)
לוח הכפל - שלב 2
לוח הכפל - שלב 3
סימון נקודה על ציר (מתקדמים)
למנויים
ציר המספרים - עד 1,000 (קפיצות של 250)
למנויים
שארית של חלוקה ב-2
למנויים
שארית של חלוקה ב-5
למנויים
שארית של חלוקה ב-10
למנויים
שברים : חצי ורבע (חזרה)
למנויים