תרגילים במתמטיקה להכנה לבגרות 803 (שאלון 382)


אמצע קטע
בניית משוואת הישר בעזרת שיפוע ונקודה
למנויים
בניית משוואת הישר בעזרת שתי נקודות
למנויים
הופכי נגדי
למנויים
הנדסה אנליטית
למנויים
נקודות חיתוך של ישר עם הצירים
למנויים
שטח משולש במערכת הצירים
למנויים
אינטגרלים
למנויים
חישוב שטח ע"י אינטגרל
למנויים
בעיות קיצון - מספרים
למנויים
מציאת נקודות קיצון - פונקציות שורש
למנויים
מציאת שיפוע בעזרת נגזרת
למנויים
נקודות קיצון של פולינום
למנויים
אסימפטוטה אנכית
למנויים
משוואת משיק לפונקציה
למנויים
נגזרות
למנויים
נגזרת של מנה
למנויים
תחום הגדרה
למנויים
משוואת המעגל (בסיס)
למנויים
חיתוך מעגל עם הצירים
למנויים
המעגל
למנויים