תרגילים בחשבון ומתמטיקה להכנה לבגרות 803


אינטגרלים
למנויים
חישוב שטח ע"י אינטגרל
פתוח
משוואת משיק לפונקציה
פתוח
נגזרות
נגזרת של מנה
פתוח
אמצע קטע
הופכי נגדי
למנויים
המעגל
למנויים
הנדסה אנליטית
חיתוך מעגל עם הצירים
משוואת המעגל (בסיס)
למנויים
נקודות חיתוך של ישר עם הצירים
למנויים
אסימפטוטה אנכית
תחום הגדרה
למנויים