תרגילים במתמטיקה להכנה לבגרות 803


אינטגרלים
למנויים
חישוב שטח ע"י אינטגרל
למנויים
מציאת שיפוע בעזרת נגזרת
למנויים
נקודות קיצון של פולינום
אסימפטוטה אנכית
למנויים
משוואת משיק לפונקציה
למנויים
נגזרות
למנויים
נגזרת של מנה
למנויים
תחום הגדרה
למנויים
אמצע קטע
בניית משוואת הישר בעזרת שיפוע ונקודה
למנויים
בניית משוואת הישר בעזרת שתי נקודות
למנויים
הופכי נגדי
למנויים
הנדסה אנליטית
למנויים
נקודות חיתוך של ישר עם הצירים
למנויים
שטח משולש במערכת הצירים
למנויים
משוואת המעגל (בסיס)
למנויים
חיתוך מעגל עם הצירים
למנויים
המעגל
למנויים