תרגילים בחשבון ומתמטיקה להכנה לבגרות 803


אינטגרלים
למנויים
חישוב שטח ע"י אינטגרל
למנויים
אמצע קטע
בניית משוואת הישר בעזרת שיפוע ונקודה
למנויים
בניית משוואת הישר בעזרת שתי נקודות
למנויים
הופכי נגדי
למנויים
הנדסה אנליטית
למנויים
נקודות חיתוך של ישר עם הצירים
למנויים
שטח משולש במערכת הצירים
למנויים
אסימפטוטה אנכית
למנויים
משוואת משיק לפונקציה
למנויים
נגזרות
למנויים
נגזרת של מנה
למנויים
תחום הגדרה
למנויים
המעגל
למנויים
חיתוך מעגל עם הצירים
למנויים
משוואת המעגל (בסיס)
למנויים