תרגילים במתמטיקה להכנה לבגרות 801


שלב 1 - איפה היתר
למנויים
שלב 2 - ניצב מול/ניצב ליד/יתר
למנויים
שלב 3 - הפונקציה הטריגונומטרית המתאימה
למנויים
שלב 4 - שימוש בסיסי בפונקציות טריגונומטריות
למנויים
שלב 5 - מציאת צלע
למנויים
שלב 6 - מציאת זווית
למנויים
אמצע קטע
בניית משוואת הישר בעזרת שיפוע ונקודה
למנויים
בניית משוואת הישר בעזרת שתי נקודות
למנויים
משוואת הקו הישר
למנויים
נקודות חיתוך של ישר עם הצירים
למנויים
פונקציה - עולה / יורדת /קבועה
למנויים
שטח משולש במערכת הצירים
למנויים
שיפוע בין שתי נקודות
למנויים
דיאגרמת מקלות
למנויים
הסתברות - זריקת קובייה
למנויים
חציון
למנויים
טבלת התפלגויות
למנויים
ממוצע
למנויים
שכיח
למנויים
זהוי תחומים: חיוביות/שליליות
למנויים
זהוי תחומים: עלייה/ירידה
זהוי תחומים: עלייה/ירידה/חיוביות/שליליות
למנויים
פרבולה - חיתוך עם הצירים
למנויים
פרבולה - חיתוך עם ציר ה-x
למנויים
פרבולה - חיתוך עם ציר ה-y
למנויים
פרבולות: חיוביות/שליליות/עלייה/ירידה
למנויים
קודקוד פרבולה
למנויים
תחומי חיוביות ושליליות
למנויים
תחומי עלייה וירידה
למנויים
משוואות פשוטות עם סוגריים
למנויים
סדרה חשבונית
למנויים
קריאת גרפים
למנויים