תרגילים בחשבון ומתמטיקה להכנה לבגרות 801


דיאגרמת מקלות
סדרה חשבונית
אמצע קטע
נקודות חיתוך של ישר עם הצירים
למנויים
פונקציה - עולה / יורדת /קבועה
למנויים
הפונקציה הטריגונומטרית המתאימה
טריגונומטריה
טריגונומטריה - מציאת צלע
מציאת זווית בעזרת פונקציה טריגונומטרית
שימוש בסיסי בפונקציות טריגונומטריות
נוסחת השורשים
פרבולה - חיתוך עם ציר ה-x
קודקוד פרבולה
למנויים