תרגילים בחשבון ומתמטיקה להכנה לבגרות 801


שלב 1 - איפה היתר
למנויים
שלב 2 - ניצב מול/ניצב ליד/יתר
למנויים
שלב 3 - הפונקציה הטריגונומטרית המתאימה
למנויים
שלב 4 - שימוש בסיסי בפונקציות טריגונומטריות
למנויים
שלב 5 - מציאת צלע
למנויים
שלב 6 - מציאת זווית
למנויים
אמצע קטע
משוואת הקו הישר
למנויים
נקודות חיתוך של ישר עם הצירים
למנויים
פונקציה - עולה / יורדת /קבועה
למנויים
שטח משולש במערכת הצירים
למנויים
שיפוע בין שתי נקודות
למנויים
דיאגרמת מקלות
למנויים
הסתברות - זריקת קובייה
למנויים
חציון
למנויים
טבלת התפלגויות
למנויים
ממוצע
למנויים
שכיח
למנויים
זהוי תחומים: חיוביות/שליליות
למנויים
זהוי תחומים: עלייה/ירידה
פתוח
זהוי תחומים: עלייה/ירידה/חיוביות/שליליות
למנויים
פרבולה - חיתוך עם הצירים
למנויים
פרבולה - חיתוך עם ציר ה-x
למנויים
פרבולה - חיתוך עם ציר ה-y
למנויים
פרבולות: חיוביות/שליליות/עלייה/ירידה
למנויים
קודקוד פרבולה
למנויים
תחומי חיוביות ושליליות
למנויים
תחומי עלייה וירידה
למנויים
סדרה חשבונית
למנויים
קריאת גרפים
למנויים