תרגילים בחשבון ומתמטיקה לבית ספר תיכון‬


אינטגרלים
למנויים
חישוב שטח ע"י אינטגרל
פתוח
מציאת נקודות קיצון - פונקציות שורש
פתוח
משוואת משיק לפונקציה
פתוח
נגזרת של מנה
פתוח
נגזרות
אמצע קטע
הופכי נגדי
למנויים
המעגל
למנויים
משוואת המעגל (בסיס)
למנויים
נקודות חיתוך של ישר עם הצירים
למנויים
פונקציה - עולה / יורדת /קבועה
למנויים
שיפוע של ישר (מתחילים)
למנויים
הנדסה אנליטית
שיפוע של ישר
למנויים
אסימפטוטה אופקית
למנויים
אסימפטוטה אנכית
הצבה בפונקציה
למנויים
התאמת פרבולה לגרף
למנויים
התפלגות נורמלית
למנויים
זווית היקפית
חיתוך מעגל עם הצירים
טבלה דו-ממדית
טרינום
למנויים
טרינום (מתחילים)
למנויים
מעגל היחידה הטריגונומטרי
פתוח
נקודות קיצון
פתוח
פירוק לפי נוסחה
פתרון מהיר של משוואות ממעלה שנייה
שיעורי הקודקודים (חזרה)
למנויים
תחום הגדרה
למנויים
דיאגרמת מקלות
למנויים
הסתברות - דיאגרמת עץ
חציון
למנויים
טבלת התפלגויות
למנויים
ממוצע
למנויים
שכיח
למנויים
דמיון משולשים - מתקדמים
למנויים
זוויות במעגל
הגדרת הלוגריתם
למנויים
חיבור וחיסור לוגריתמים
למנויים
הפונקציה הטריגונומטרית המתאימה
למנויים
טריגונומטריה
למנויים
טריגונומטריה - מציאת צלע
למנויים
טריגונומטריה במרחב -סימון זוויות ישרות
מציאת זווית בעזרת פונקציה טריגונומטרית
ניצב מול/ניצב ליד/יתר (מתחילים)
למנויים
שימוש בסיסי בפונקציות טריגונומטריות
למנויים
זהוי תחומים: חיוביות/שליליות
למנויים
זהוי תחומים: עלייה/ירידה
פתוח
זהוי תחומים: עלייה/ירידה/חיוביות/שליליות
למנויים
פרבולה - חיתוך עם הצירים
למנויים
פרבולה - חיתוך עם ציר ה-x
למנויים
פרבולה - חיתוך עם ציר ה-y
למנויים
קודקוד פרבולה
למנויים
כלל הנסיגה
למנויים
סדרה הנדסית
סדרה חשבונית