תרגילים בחשבון ומתמטיקה לבית ספר תיכון‬


אינטגרלים
למנויים
נגזרת של מנה
פתוח
נגזרות
אמצע קטע
אסימפטוטה אופקית
למנויים
דיאגרמת מקלות
הפונקציה הטריגונומטרית המתאימה
הצבה בפונקציה
למנויים
התאמת פרבולה לגרף
למנויים
התפלגות נורמלית
למנויים
זווית היקפית
טריגונומטריה
טריגונומטריה - מציאת צלע
טריגונומטריה במרחב -סימון זוויות ישרות
טרינום
למנויים
טרינום (מתחילים)
למנויים
כלל הנסיגה
למנויים
מעגל היחידה הטריגונומטרי
פתוח
נקודות קיצון
פתוח
סדרה הנדסית
פירוק לפי נוסחה
פרבולה - חיתוך עם ציר ה-x
פתרון מהיר של משוואות ממעלה שנייה
קודקוד פרבולה
למנויים
שימוש בסיסי בפונקציות טריגונומטריות
שיעורי הקודקודים (חזרה)
למנויים
תחום הגדרה
למנויים
סדרה חשבונית
דמיון משולשים - מתקדמים
למנויים
זוויות במעגל
הופכי נגדי
למנויים
המעגל
למנויים
משוואת המעגל (בסיס)
למנויים
נקודות חיתוך של ישר עם הצירים
למנויים
פונקציה - עולה / יורדת /קבועה
למנויים
שיפוע של ישר (מתחילים)
למנויים
הנדסה אנליטית
שיפוע של ישר
למנויים
הסתברות
למנויים
מציאת זווית בעזרת פונקציה טריגונומטרית
ניצב מול/ניצב ליד/יתר (מתחילים)
למנויים