תרגילים בחשבון ומתמטיקה לבית ספר תיכון‬


הפונקציה הטריגונומטרית המתאימה
למנויים
טריגונומטריה - מציאת צלע
למנויים
מציאת זווית בעזרת פונקציה טריגונומטרית
למנויים
ניצב מול/ניצב ליד/יתר (מתחילים)
למנויים
שימוש בסיסי בפונקציות טריגונומטריות
למנויים
שלב 1 - איפה היתר
למנויים
אינטגרלים
למנויים
חישוב שטח ע"י אינטגרל
למנויים
אמצע קטע
בניית משוואת הישר בעזרת שיפוע ונקודה
למנויים
בניית משוואת הישר בעזרת שתי נקודות
למנויים
הופכי נגדי
למנויים
המעגל
למנויים
חיתוך מעגל עם הצירים
למנויים
משוואת המעגל (בסיס)
למנויים
משוואת הקו הישר
למנויים
נקודות חיתוך של ישר עם הצירים
למנויים
פונקציה - עולה / יורדת /קבועה
למנויים
שטח משולש במערכת הצירים
למנויים
שיעורי הקודקודים (חזרה)
למנויים
שיפוע בין שתי נקודות
למנויים
שיפוע של ישר (מתחילים)
למנויים
הנדסה אנליטית
למנויים
שיפוע של ישר
למנויים
אסימפטוטה אופקית
למנויים
אסימפטוטה אנכית
למנויים
הזזות אנכיות
למנויים
הקשר בין גרף הפונקציה לגרף לנגזרת
מציאת נקודות קיצון - פונקציות שורש
למנויים
מציאת פרמטר בעזרת אסימפטוטות
למנויים
משוואת משיק לפונקציה
למנויים
נגזרת של מנה
למנויים
נקודות קיצון
למנויים
ערכים של k
תחום הגדרה
למנויים
נגזרות
למנויים
גידול ודעיכה (Mt)
למנויים
התפלגות נורמלית
למנויים
מעגל היחידה הטריגונומטרי
למנויים
דיאגרמת מקלות
למנויים
המקדם הבינומי
למנויים
הסתברות - דיאגרמת עץ
הסתברות - זריקת קובייה
למנויים
חציון
למנויים
טבלה דו-ממדית
למנויים
טבלת התפלגויות
למנויים
ממוצע
למנויים
שכיח
למנויים
דמיון משולשים - מתקדמים
למנויים
זוויות במעגל
למנויים
זווית היקפית
למנויים
משפטים בגאומטריה
קטע אמצעים במשולש
למנויים
הגדרת הלוגריתם
למנויים
חיבור וחיסור לוגריתמים
למנויים
הצבה בפונקציה
למנויים
טרינום
למנויים
טרינום (מתחילים)
למנויים
פירוק לפי נוסחה
למנויים
פתרון מהיר של משוואות ממעלה שנייה
התאמת פרבולה לגרף
למנויים
זהוי תחומים: חיוביות/שליליות
למנויים
זהוי תחומים: עלייה/ירידה
פתוח
זהוי תחומים: עלייה/ירידה/חיוביות/שליליות
למנויים
פרבולה - חיתוך עם הצירים
למנויים
פרבולה - חיתוך עם ציר ה-x
למנויים
פרבולה - חיתוך עם ציר ה-y
למנויים
פרבולות: חיוביות/שליליות/עלייה/ירידה
למנויים
קודקוד פרבולה
למנויים
תחומי חיוביות ושליליות
למנויים
תחומי נקודות על פרבולה
פתוח
תחומי עלייה וירידה
למנויים
טריגונומטריה במרחב - מושגים בתיבה
למנויים
טריגונומטריה במרחב -סימון זוויות ישרות
למנויים
כלל הנסיגה
למנויים
סדרה הנדסית
למנויים
סדרה חשבונית
למנויים
קריאת גרפים
למנויים