תרגילים במתמטיקה להכנה לבגרות 804 (שאלון 481)


דמיון משולשים - מתקדמים
למנויים
זוויות במעגל
למנויים
זווית היקפית
למנויים
משפטים בגיאומטריה
קטע אמצעים במשולש
למנויים
אינטגרלים
למנויים
חישוב שטח ע"י אינטגרל
למנויים
אסימפטוטה אופקית
למנויים
אסימפטוטה אנכית
למנויים
בעיות קיצון - מספרים
למנויים
הזזות אנכיות
למנויים
הקשר בין גרף הנגזרת לגרף הפונקציה
למנויים
הקשר בין גרף הפונקציה לגרף לנגזרת
למנויים
מציאת נקודות קיצון - פונקציות שורש
למנויים
מציאת פרמטר בעזרת אסימפטוטות
למנויים
מציאת שיפוע בעזרת נגזרת
למנויים
משוואת משיק לפונקציה
למנויים
נגזרות
למנויים
נגזרת של מנה
למנויים
נקודות קיצון
למנויים
נקודות קיצון של פולינום
למנויים
ערכים של k
למנויים
תחום הגדרה
למנויים
בניית משוואת הישר בעזרת שיפוע ונקודה
למנויים
בניית משוואת הישר בעזרת שתי נקודות
למנויים
משוואת הקו הישר
למנויים
הגדרת הלוגריתם
למנויים
חיבור וחיסור לוגריתמים
למנויים
המעגל
למנויים
חיתוך מעגל עם הצירים
למנויים
משוואת המעגל (בסיס)
למנויים
המקדם הבינומי
למנויים
טבלה דו-ממדית
למנויים
הצבה בפונקציה
למנויים
פונקציה זוגית ופונקציה אי זוגית
למנויים
טריגונומטריה במרחב -סימון זוויות ישרות
למנויים