תרגילים במתמטיקה לכיתה ב'


1 עד 100 לפי הסדר
למנויים
אי זוגיים על הציר
למנויים
איפה יש יותר
למנויים
בניית מספר שמתחלק ב-10
בעיטה בכדור
למנויים
המספר הכי קרוב
למנויים
הקלף המנצח
למנויים
התאמת תרגיל כפל
זוגי ואי זוגי
למנויים
זוגיים על הציר
למנויים
חיבור עם המרה
למנויים
חיסור ללא המרה
למנויים
חיסור עם המרה
למנויים
טבלת כפל - כפולות של 6
למנויים
כמה גולות (חזרה)
למנויים
מה המספר
למנויים
מי יותר גדול - עד 100
למנויים
מסלול תרגילים
למנויים
מספרים מתאימים
למנויים
מספרים על הרכבת - עד 1000
סדרה של מספרים
למנויים
צורות ומספרים
תרגיל חיסור לפי תמונה
תרגילי שרשרת בשלבים - עד 20
למנויים
תרגילי שרשרת בשלבים - עד 100
למנויים
דו ספרתי / חד ספרתי
למנויים
המספר הכי קרוב (עד 100)
למנויים
השוואה בין כמויות
למנויים
השלם את הסדרה (מתחילים)
למנויים
כמה מעלות במדחום
למנויים
לוח המאה
לוח המאה - שכנים
למנויים
מיקום המספרים
למנויים
מספרים במעלית
למנויים
השלם את הסדרה
למנויים
מילים ומספרים
למנויים
מיקום המספר
למנויים
אומדן תוצאות
למנויים
בניית סדרה חשבונית
למנויים
ה-0 בחיבור וחיסור
למנויים
ה-0 בחיבור וחיסור (מתחילים)
למנויים
השלמת אי שוויון
למנויים
השלמת לוח חיבור
למנויים
חיבור וחיסור ללא שבירת עשרת עד 100 (מתחילים)
למנויים
חיבור וחיסור ללא שבירת עשרת עד 1000 (מתחילים)
למנויים
חיבור מספרים
למנויים
חיבור מספרים עוקבים
למנויים
חילוק בריבועים
למנויים
חילוק עד 100 מלוח הכפל (מתחילים)
למנויים
חיסור מספרים
למנויים
חיסור עד 20 עם שבירת עשרת
למנויים
חיסור עד 20 עם שבירת עשרת (מתחילים)
למנויים
כפל וחילוק ב-0 וב-1 (מתחילים)
למנויים
סדרה חשבונית
למנויים
סופרים בקפיצות
למנויים
סופרים בקפיצות (מתחילים)
למנויים
פעולות חשבון בנעלמים (מתחילים)
למנויים
פעולות חשבון בנעלמים- כפל וחילוק
למנויים
פעולות חשבון בנעלמים- כפל וחילוק (מתחילים)
למנויים
תרגילי שרשרת
למנויים
חיבור וחיסור דו ב-דו במאונך
למנויים
חיבור וחיסור ללא שבירת עשרת עד 100
למנויים
חיבור וחיסור ללא שבירת עשרת עד 1000
למנויים
חילוק עד 100 מלוח הכפל
למנויים
כפל וחילוק ב-0 וב-1
למנויים
פעולות חשבון בנעלמים
למנויים
אי השוויון הנכון
למנויים
בין לבין
למנויים
גדולים מ... קטנים מ...
למנויים
גודל המספר
למנויים
המספר העוקב והמספר הקודם (מתחילים)
למנויים
הקלף הגדול - עד 1000
למנויים
השוואה בין כמויות - עד 1000
למנויים
השוואת תרגילי חיבור וחיסור
למנויים
לפני המספר ולאחריו
למנויים
משמעות המספר
למנויים
ערך הספרה - עד 1,000
המספר העוקב והמספר הקודם
למנויים
ערך הספרה במספר
למנויים
איזה יום
למנויים
זיהוי תרגילים
למנויים
חיסור בעזרת ריבועים
למנויים
חיסור עד 10- אתגר
למנויים
חישובי מחירים
חציבת ריבועים
למנויים
ייצוג צורות בעזרת אותיות
למנויים
מגדלים בריבועים
למנויים
מספרים ומילים (השוואה)
למנויים
סדרה של צורות
למנויים
פירמידת חיבור
למנויים
פעולות חשבון עם צורות
למנויים
בניית מילה בעזרת ערכי האותיות
למנויים
ערכי האותיות א'-ל'
למנויים
בניית מספר שמתחלק ב-5
למנויים
הולכים על הזוגיים
הולכים על הכפולות של 5
למנויים
הולכים על הכפולות של 10
למנויים
כפולות של 2
למנויים
כפולות של 5
כפולות של 10
למנויים
סימני התחלקות ב - 2
למנויים
סימני התחלקות ב - 5
למנויים
סימני התחלקות ב - 10
למנויים
בניית סדרה
למנויים
חיבור בעזרת ריבועים
למנויים
חישוב זמנים
למנויים
ייצוג 4 פעולות חשבון בעזרת צורות
כסף קל
למנויים
מאותיות למספרים
למנויים
מיקום לפי הסדר
למנויים
שיקוף או הזזה
למנויים
עולים ויורדים במעלית (מתחילים)
למנויים
ציורים בטבלה
למנויים
תמונות בכוורת
למנויים
הגורמים והמכפלה
למנויים
טבלת כפל - כפולות של 2
טבלת כפל - כפולות של 3
למנויים
טבלת כפל - כפולות של 4
למנויים
טבלת כפל - כפולות של 5
למנויים
כפל צורות
למנויים
לוח הכפל למתחילים (מתחילים)
למנויים
משמעות הכפל
למנויים
לוח הכפל למתחילים
למנויים
הזזה עם ריבועים
למנויים
זיהוי צורות הנדסיות
למנויים
כמה צלעות
למנויים
כמה קודקודים
למנויים
מדידות שטח
למנויים
מרחק על הסרגל
למנויים
על הסרגל
למנויים
שטח והיקף של מלבן
למנויים
שטחים בריבועים
למנויים
שטחים שווים
למנויים
שיקוף
למנויים
הכרת השברים: חצי / רבע / שליש
למנויים
הכרת השברים חצי ורבע
שברים : חצי ורבע
למנויים
המטבע המתאים
למנויים
השטר המתאים
למנויים
התשלום במטבע והעודף
למנויים
חיבור - שלב 1
חיבור - שלב 2
למנויים
חיבור - שלב 3
למנויים
חיבור - שלב 4
למנויים
חיבור - שלב 5
למנויים
חיסור - שלב 1
למנויים
חיסור - שלב 2
למנויים
חיסור - שלב 3
למנויים
חיסור - שלב 4
למנויים
חיסור - שלב 5
למנויים
חיסור - שלב 6
למנויים
חיסור - שלב 7
למנויים
חיסור - שלב 8
למנויים
חיסור - שלב 9
למנויים
חיסור - שלב 10
למנויים
חיסור - שלב 11
למנויים
חיסור - שלב 12
למנויים
יושבים בבית קפה
למנויים
כמה זה עולה
כמה עודף נקבל
למנויים
פיצוץ בלונים בהתאם לתרגיל
למנויים
שאלות מילוליות בחיבור וחיסור
למנויים
לוח הכפל - שלב 1
לוח הכפל - שלב 2
לוח הכפל - שלב 3
סליחה, מה השעה?
למנויים
שעה עגולה
שעון - המרת דקות לשעות
למנויים
שעון - המרת שעות לדקות
למנויים
שעון - תצוגה דיגיטלית
למנויים
שעות וחצאי שעות
למנויים
ציר המספרים
ציר המספרים - עד 1,000 (קפיצות של 250)
למנויים
ציר המספרים - עד 100 (קפיצות של 25)
למנויים