תרגילים בחשבון ומתמטיקה לכיתה ב'


אומדן תוצאות
למנויים
בניית סדרה חשבונית
למנויים
ה-0 בחיבור וחיסור
ה-0 בחיבור וחיסור (מתחילים)
למנויים
השלמת אי שוויון
למנויים
השלמת לוח חיבור
למנויים
חיבור וחיסור ללא שבירת עשרת עד 100 (מתחילים)
למנויים
חיבור וחיסור ללא שבירת עשרת עד 1000 (מתחילים)
למנויים
חיבור מספרים
למנויים
חיבור מספרים עוקבים
למנויים
חילוק בריבועים
למנויים
חילוק עד 100 מלוח הכפל (מתחילים)
למנויים
חיסור מספרים
למנויים
חיסור עד 20 עם שבירת עשרת
למנויים
חיסור עד 20 עם שבירת עשרת (מתחילים)
למנויים
כפל וחילוק ב-0 וב-1 (מתחילים)
למנויים
סדרה חשבונית
למנויים
סופרים בקפיצות
למנויים
סופרים בקפיצות (מתחילים)
למנויים
פעולות חשבון בנעלמים (מתחילים)
למנויים
פעולות חשבון בנעלמים- כפל וחילוק
פעולות חשבון בנעלמים- כפל וחילוק (מתחילים)
למנויים
תרגילי שרשרת
למנויים
חיבור וחיסור דו ב-דו במאונך
למנויים
חיבור וחיסור ללא שבירת עשרת עד 100
למנויים
חיבור וחיסור ללא שבירת עשרת עד 1000
למנויים
חילוק עד 100 מלוח הכפל
למנויים
כפל וחילוק ב-0 וב-1
למנויים
פעולות חשבון בנעלמים
למנויים
אי השוויון הנכון
למנויים
בין לבין
למנויים
גדולים מ... קטנים מ...
למנויים
גודל המספר
למנויים
המספר העוקב והמספר הקודם (מתחילים)
למנויים
השוואה בין כמויות - עד 1000
השוואת תרגילי חיבור וחיסור
למנויים
לפני המספר ולאחריו
למנויים
משמעות המספר
למנויים
ערך הספרה - עד 1,000
המספר העוקב והמספר הקודם
ערך הספרה במספר
למנויים
אי זוגיים על הציר
למנויים
איפה יש יותר
למנויים
בעיטה בכדור
למנויים
הולכים על הזוגיים
למנויים
הקלף הגבוה - עד 100
למנויים
הקלף המנצח
זוגיים על הציר
פתוח
טבלת כפל - כפולות של 6
פתוח
כמה גולות
למנויים
מסלול תרגילים
מספרים על הרכבת - עד 100
למנויים
משמעות הכפל - רכבת כפולות
פתוח
סדרה של מספרים
צורות ומספרים
תרגיל חיסור לפי תמונה
תרגילי שרשרת בשלבים - עד 100
למנויים
תרגילי שרשרת בשלבים - עד 20
למנויים
איזה יום
למנויים
זיהוי תרגילים
למנויים
חיסור בעזרת ריבועים
למנויים
חיסור עד 10- אתגר
למנויים
חישובי מחירים
חציבת ריבועים
למנויים
ייצוג צורות בעזרת אותיות
למנויים
מגדלים בריבועים
למנויים
מספרים ומילים (השוואה)
למנויים
סדרה של צורות
פירמידת חיבור
למנויים
פעולות חשבון עם צורות
למנויים
בניית סדרה
למנויים
חיבור בעזרת ריבועים
למנויים
חישוב זמנים
למנויים
טור ושורה
למנויים
ייצוג 4 פעולות חשבון בעזרת צורות
כסף קל
למנויים
מאותיות למספרים
שעון - המרת דקות לשעות
למנויים
שעון - המרת שעות לדקות
למנויים
שעון - תצוגה דיגיטלית
דו ספרתי / חד ספרתי
למנויים
השוואה בין כמויות
השלם את הסדרה (מתחילים)
למנויים
כמה כדורים
למנויים
לוח המאה
מיקום המספרים
מספרים במעלית
למנויים
השלם את הסדרה
מילים ומספרים
למנויים
מיקום המספר
למנויים
כמה זה עולה
עולים ויורדים במעלית (מתחילים)
למנויים
ציורים בטבלה
למנויים
תמונות בכוורת
למנויים
שאלות מילוליות בחיבור וחיסור
למנויים
הגורמים והמכפלה
למנויים
טבלת כפל - כפולות של 2
פתוח
טבלת כפל - כפולות של 3
למנויים
טבלת כפל - כפולות של 4
למנויים
טבלת כפל - כפולות של 5
למנויים
כפל צורות
למנויים
לוח הכפל למתחילים (מתחילים)
למנויים
משמעות הכפל
למנויים
לוח הכפל למתחילים
למנויים
הזזה עם ריבועים
זיהוי צורות הנדסיות
למנויים
כמה צלעות
למנויים
כמה קודקודים
למנויים
מרחק על הסרגל
למנויים
על הסרגל
למנויים
שיקוף
למנויים
זיהוי מצולעים וגופים
למנויים
הכרת השברים חצי ורבע
הכרת השברים: חצי / רבע / שליש
למנויים
שברים : חצי ורבע
למנויים
יושבים בבית קפה
למנויים
כפולות של 10
למנויים
כפולות של 2
למנויים
כפולות של 5
סימני התחלקות ב - 10
למנויים
סימני התחלקות ב - 2
סימני התחלקות ב - 5
למנויים
ציר המספרים
ציר המספרים - עד 1,000 (קפיצות של 250)
ציר המספרים - עד 100 (קפיצות של 25)