תרגילים בחשבון ומתמטיקה לכיתה ב'


1 עד 100 לפי הסדר
למנויים
אי זוגיים על הציר
למנויים
איפה יש יותר
למנויים
בעיטה בכדור
למנויים
הולכים על הזוגיים
המספר הכי קרוב
למנויים
הקלף הגבוה - עד 100
למנויים
הקלף המנצח
התאמת תרגיל כפל
זוגיים על הציר
למנויים
חיבור עם המרה
למנויים
חיסור ללא המרה
חיסור עם המרה
למנויים
טבלת כפל - כפולות של 6
פתוח
כמה גולות
למנויים
מה המספר
למנויים
מסלול תרגילים
למנויים
מספרים מתאימים
למנויים
מספרים על הרכבת - עד 100
למנויים
סדרה של מספרים
למנויים
צורות ומספרים
תרגיל חיסור לפי תמונה
תרגילי שרשרת בשלבים - עד 20
למנויים
תרגילי שרשרת בשלבים - עד 100
למנויים
אומדן תוצאות
למנויים
בניית סדרה חשבונית
למנויים
ה-0 בחיבור וחיסור
למנויים
ה-0 בחיבור וחיסור (מתחילים)
למנויים
השלמת אי שוויון
למנויים
השלמת לוח חיבור
למנויים
חיבור וחיסור דו ב-דו במאונך
למנויים
חיבור וחיסור ללא שבירת עשרת עד 100
למנויים
חיבור וחיסור ללא שבירת עשרת עד 100 (מתחילים)
למנויים
חיבור וחיסור ללא שבירת עשרת עד 1000
למנויים
חיבור וחיסור ללא שבירת עשרת עד 1000 (מתחילים)
למנויים
חיבור מספרים
למנויים
חיבור מספרים עוקבים
למנויים
חילוק בריבועים
למנויים
חילוק עד 100 מלוח הכפל
למנויים
חילוק עד 100 מלוח הכפל (מתחילים)
למנויים
חיסור מספרים
למנויים
חיסור עד 20 עם שבירת עשרת
למנויים
חיסור עד 20 עם שבירת עשרת (מתחילים)
למנויים
כפל וחילוק ב-0 וב-1
למנויים
כפל וחילוק ב-0 וב-1 (מתחילים)
למנויים
סדרה חשבונית
למנויים
סופרים בקפיצות
למנויים
סופרים בקפיצות (מתחילים)
למנויים
פעולות חשבון בנעלמים
למנויים
פעולות חשבון בנעלמים (מתחילים)
למנויים
פעולות חשבון בנעלמים- כפל וחילוק
למנויים
פעולות חשבון בנעלמים- כפל וחילוק (מתחילים)
למנויים
תרגילי שרשרת
למנויים
אי השוויון הנכון
למנויים
בין לבין
למנויים
גדולים מ... קטנים מ...
למנויים
גודל המספר
למנויים
המספר העוקב והמספר הקודם
למנויים
המספר העוקב והמספר הקודם (מתחילים)
למנויים
השוואה בין כמויות - עד 1000
למנויים
השוואת תרגילי חיבור וחיסור
למנויים
לפני המספר ולאחריו
למנויים
משמעות המספר
למנויים
ערך הספרה - עד 1,000
ערך הספרה במספר
למנויים
איזה יום
למנויים
זיהוי תרגילים
למנויים
חיסור בעזרת ריבועים
למנויים
חיסור עד 10- אתגר
למנויים
חישובי מחירים
חציבת ריבועים
למנויים
ייצוג צורות בעזרת אותיות
למנויים
מגדלים בריבועים
למנויים
מספרים ומילים (השוואה)
למנויים
סדרה של צורות
פירמידת חיבור
למנויים
פעולות חשבון עם צורות
למנויים
בניית סדרה
למנויים
חיבור בעזרת ריבועים
למנויים
חישוב זמנים
למנויים
ייצוג 4 פעולות חשבון בעזרת צורות
כסף קל
למנויים
מאותיות למספרים
למנויים
שעון - המרת דקות לשעות
למנויים
שעון - המרת שעות לדקות
למנויים
שעון - תצוגה דיגיטלית
למנויים
דו ספרתי / חד ספרתי
למנויים
המספר הכי קרוב (עד 100)
למנויים
השוואה בין כמויות
למנויים
השלם את הסדרה
למנויים
השלם את הסדרה (מתחילים)
למנויים
כמה כדורים
למנויים
לוח המאה
מילים ומספרים
למנויים
מיקום המספר
למנויים
מיקום המספרים
למנויים
מספרים במעלית
למנויים
כמה זה עולה
עולים ויורדים במעלית (מתחילים)
למנויים
ציורים בטבלה
למנויים
שאלות מילוליות בחיבור וחיסור
למנויים
תמונות בכוורת
למנויים
הגורמים והמכפלה
למנויים
טבלת כפל - כפולות של 2
פתוח
טבלת כפל - כפולות של 3
למנויים
טבלת כפל - כפולות של 4
למנויים
טבלת כפל - כפולות של 5
למנויים
כפל צורות
למנויים
לוח הכפל למתחילים
למנויים
לוח הכפל למתחילים (מתחילים)
למנויים
משמעות הכפל
למנויים
הזזה עם ריבועים
למנויים
זיהוי מצולעים וגופים
למנויים
זיהוי צורות הנדסיות
למנויים
כמה צלעות
למנויים
כמה קודקודים
למנויים
מרחק על הסרגל
למנויים
סיבוב, שיקוף והזזה
למנויים
על הסרגל
למנויים
שיקוף
למנויים
הכרת השברים: חצי / רבע / שליש
למנויים
הכרת השברים חצי ורבע
שברים : חצי ורבע
למנויים
חיבור - שלב 1
חיבור - שלב 2
חיבור - שלב 3
למנויים
חיבור - שלב 4
למנויים
חיבור - שלב 5
למנויים
חיסור - שלב 1
חיסור - שלב 2
פתוח
חיסור - שלב 3
למנויים
חיסור - שלב 4
למנויים
חיסור - שלב 5
למנויים
חיסור - שלב 6
למנויים
חיסור - שלב 7
למנויים
חיסור - שלב 8
למנויים
חיסור - שלב 9
למנויים
חיסור - שלב 10
למנויים
חיסור - שלב 11
למנויים
חיסור - שלב 12
למנויים
יושבים בבית קפה
למנויים
כפולות של 2
למנויים
כפולות של 5
כפולות של 10
למנויים
סימני התחלקות ב - 2
למנויים
סימני התחלקות ב - 5
למנויים
סימני התחלקות ב - 10
למנויים
לוח הכפל - שלב 1
לוח הכפל - שלב 2
למנויים
לוח הכפל - שלב 3
למנויים
ציר המספרים
ציר המספרים - עד 1,000 (קפיצות של 250)
למנויים
ציר המספרים - עד 100 (קפיצות של 25)
למנויים