תרגילים בחשבון ומתמטיקה להכנה לבגרות 802


הפונקציה הטריגונומטרית המתאימה - חזרה
טריגונומטריה
טריגונומטריה - מציאת צלע (חזרה)
מציאת זווית בעזרת פונקציה טריגונומטרית
שימוש בסיסי בפונקציות טריגונומטריות
התפלגות נורמלית
למנויים
כלל הנסיגה
למנויים
סדרה הנדסית
נוסחת השורשים
פרבולה - חיתוך עם ציר ה-x