תרגילים בחשבון ומתמטיקה להכנה לבגרות 802


דיאגרמת עץ - בסיס
למנויים
הסתברות - דיאגרמת עץ
התפלגות נורמלית
למנויים
הפונקציה הטריגונומטרית המתאימה - חזרה
למנויים
טריגונומטריה
למנויים
טריגונומטריה - מציאת צלע (חזרה)
למנויים
טריגונומטריה במרחב - מושגים בתיבה
למנויים
מציאת זווית בעזרת פונקציה טריגונומטרית
למנויים
שימוש בסיסי בפונקציות טריגונומטריות
למנויים
זהוי תחומים: חיוביות/שליליות
למנויים
זהוי תחומים: עלייה/ירידה
פתוח
זהוי תחומים: עלייה/ירידה/חיוביות/שליליות
למנויים
פרבולה - חיתוך עם הצירים
למנויים
פרבולות: חיוביות/שליליות/עלייה/ירידה
למנויים
תחומי חיוביות ושליליות
למנויים
תחומי עלייה וירידה
למנויים
כלל הנסיגה
למנויים
סדרה הנדסית
למנויים