תרגילים בחשבון ומתמטיקה להכנה לבגרות 802


גידול ודעיכה (Mt)
התפלגות נורמלית
למנויים
דיאגרמת עץ - בסיס
למנויים
הסתברות - דיאגרמת עץ
הסתברות - זריקת שתי קוביות
למנויים
הפונקציה הטריגונומטרית המתאימה - חזרה
למנויים
טריגונומטריה
למנויים
טריגונומטריה - מציאת צלע (חזרה)
למנויים
טריגונומטריה במרחב - מושגים בתיבה
למנויים
מציאת זווית בעזרת פונקציה טריגונומטרית
למנויים
שימוש בסיסי בפונקציות טריגונומטריות
למנויים
התאמת פרבולה לגרף
למנויים
זהוי תחומים: חיוביות/שליליות
למנויים
זהוי תחומים: עלייה/ירידה
פתוח
זהוי תחומים: עלייה/ירידה/חיוביות/שליליות
למנויים
פרבולה - חיתוך עם הצירים
למנויים
פרבולה - חיתוך עם ציר ה-x
למנויים
פרבולה - חיתוך עם ציר ה-y
למנויים
פרבולות: חיוביות/שליליות/עלייה/ירידה
למנויים
קודקוד פרבולה
למנויים
שכיח
למנויים
תחומי חיוביות ושליליות
למנויים
תחומי עלייה וירידה
למנויים
חציון
למנויים
טבלת התפלגויות
למנויים
ממוצע
למנויים
כלל הנסיגה
למנויים
סדרה הנדסית
למנויים
סדרה חשבונית
למנויים