תרגילים בחשבון ומתמטיקה לכיתה ו'


אחוזים (אתגר)
למנויים
אחוזים במצולעים
אחוזים בציורים
למנויים
אחוזים בריבועים
למנויים
אחוז מתוך שלם
למנויים
אחוז מתוך שלם (השוואה)
למנויים
השלמת לוח אחוזים
למנויים
בין לבין - מספרים עשרוניים
למנויים
השלמת לוח שבר עשרוני
למנויים
חיבור שברים עם מכנה 10/100/1000
למנויים
ייצוג ספרות עשרוניות
למנויים
מיקום המספרים (שברים עשרוניים)
למנויים
מכפלת שבר עשרוני בחזקות
למנויים
ממילים לעשרוני
למנויים
שברים - חלק מכמות
למנויים
שברים - חלק מכמות (מתחילים)
למנויים
שברים עשרוניים - בריבועים
למנויים
שברים עשרוניים - חיבור וחיסור
למנויים
שברים עשרוניים - כפל בעשרות שלמות
למנויים
שברים עשרוניים - כפל וחילוק בעשרות שלמות
למנויים
שברים עשרוניים - סימון נקודה על ציר המספרים (חזרה)
למנויים
שברים עשרוניים : גדול פי
למנויים
שברים עשרוניים: חיבור וחיסור (מתחילים)
למנויים
היקף טרפז
למנויים
היקף מלבן
למנויים
היקף מעגל
למנויים
היקף מעוין
למנויים
היקף מקבילית
למנויים
מדידות במצולעים
מונחים במעגל : רדיוס, קוטר, מיתר, קשת
למנויים
מצולע משוכלל
למנויים
נפח של תיבה
למנויים
שטח טרפז
למנויים
שטח מלבן
למנויים
שטח מעגל
למנויים
שטח מעוין
למנויים
שטח מקבילית
למנויים
גורם ההרחבה וגורם הצמצום
למנויים
השלם את השבר
למנויים
השלמת לוח שבר פשוט
למנויים
חילוק שברים
למנויים
חלוקת שבר בשבר
למנויים
כפל שברים
למנויים
מיון שברים
למנויים
מציאת ערך החלק של כמות
למנויים
מציאת ערך החלק של כמות (מתחילים)
למנויים
פעולות חשבון בנעלמים עם שברים
למנויים
שברים - אי שוויונים
למנויים
שבר של שבר
למנויים
המרת יחידות אורך
למנויים
המרת יחידות משקל
למנויים
חוקיות של סדרות
למנויים
חיבור וחיסור במאונך
למנויים
כפל במאונך
למנויים
מספרים בתוך צורות
למנויים
פעולות חשבון בנעלמים
למנויים
פעולות חשבון בנעלמים (מתחילים)
למנויים
הערכה של אחוזים ושברים
מלח הארץ
למנויים
מעבר מאחוזים לשברים
למנויים
מעבר משברים לאחוזים
למנויים
מעבר משברים לאחוזים (מתחילים)
למנויים
מעבר משבר עשרוני לאחוזים
למנויים
מעבר משבר עשרוני לאחוזים (מתחילים)
למנויים
מעבר משבר עשרוני לשבר פשוט
למנויים
מעבר משבר עשרוני לשבר פשוט (מתחילים)
למנויים
מעבר משבר פשוט לעשרוני
למנויים
מעבר משבר פשוט לעשרוני (מתחילים)
למנויים
ספרות רומיות
למנויים
ציר המספרים עד 1 (שברים עשרוניים-מאיות)
למנויים
ציר המספרים עד 2 (שברים עשרוניים-מאיות)
למנויים
ציר המספרים עד 2 (שברים עשרוניים - עשיריות)
למנויים
ציר המספרים עד 4 (שברים עשרוניים-מאיות)
למנויים
ציר המספרים עד 4 (שברים עשרוניים-עשיריות)
למנויים
ציר המספרים עד 10 (שברים עשרוניים)
למנויים
ציר המספרים עד 10 (שברים עשרוניים-מאיות)
למנויים
ציר המספרים עד 10 (שברים עשרוניים-עשיריות)
למנויים
שאלות מילוליות - אחוזים
למנויים
שאלות מילוליות - שברים
למנויים
תרגיל הגיל (אתגר)
למנויים