תרגילים במתמטיקה לכיתה ו'


אחוזים במצולעים
למנויים
אחוזים בציורים
למנויים
אחוזים בריבועים
למנויים
אחוז מתוך שלם
למנויים
אחוז מתוך שלם (השוואה)
למנויים
אחוז מתוך שלם (חישוב מדורג)
השלמת לוח אחוזים
למנויים
בין לבין - מספרים עשרוניים
למנויים
השלמת לוח שבר עשרוני
למנויים
חיבור שברים עם מכנה 10/100/1000
למנויים
ייצוג ספרות עשרוניות
למנויים
מיקום המספרים (שברים עשרוניים)
למנויים
ממילים לעשרוני
למנויים
שברים - חלק מכמות
למנויים
שברים - חלק מכמות (מתחילים)
למנויים
שברים עשרוניים - בריבועים
למנויים
שברים עשרוניים - כפל בעשרות שלמות
למנויים
שברים עשרוניים : גדול פי
למנויים
שברים עשרוניים: חיבור וחיסור (מתחילים)
למנויים
שברים עשרוניים - חיבור וחיסור
למנויים
שברים עשרוניים - כפל וחילוק בעשרות שלמות
למנויים
היקף טרפז
למנויים
היקף מלבן
למנויים
היקף מעגל
למנויים
היקף מעוין
למנויים
היקף מקבילית
למנויים
המרת יחידות אורך
למנויים
המרת יחידות משקל
למנויים
מדידות במצולעים
מדידת זווית בעזרת מד-זווית
למנויים
מונחים במעגל : רדיוס, קוטר, מיתר, קשת
למנויים
מצולע משוכלל
למנויים
נפח של תיבה
למנויים
שטח טרפז
למנויים
שטח מלבן
למנויים
שטח מעוין
למנויים
שטח מקבילית
למנויים
שטח עיגול
למנויים
גובה במשולש
דיאגרמת ון
הערכה של אחוזים ושברים
טיפ למלצר
למנויים
בניית היטל צד ימין
למנויים
בניית היטל צד שמאל
היטל על
למנויים
היטל צד ימין
למנויים
היטל צד שמאל
למנויים
גורם ההרחבה וגורם הצמצום
למנויים
השוואת שברים
למנויים
השלם את השבר
למנויים
השלמת לוח שבר פשוט
למנויים
חילוק שברים
למנויים
חיסור שבר ממספר שלם
חיסור שבר ממספר שלם (כולל המחשה)
למנויים
חלוקת שבר בשבר
למנויים
כפל שברים
למנויים
מיון שברים
למנויים
מציאת ערך החלק של כמות (מתחילים)
למנויים
שברים - אי שוויונים
למנויים
שבר של שבר
למנויים
מציאת ערך החלק של כמות
למנויים
פעולות חשבון בנעלמים עם שברים
למנויים
חוקיות של סדרות
למנויים
פעולות חשבון בנעלמים (מתחילים)
למנויים
חיבור וחיסור במאונך
למנויים
כפל במאונך
למנויים
פעולות חשבון בנעלמים
למנויים
יחס
למנויים
יחס (שאלות מילוליות)
למנויים
יחס באחוזים
למנויים
מלח הארץ
למנויים
ממוצע (ללא חישוב)
שכיחות יחסית
למנויים
שכיחות יחסית באחוזים
למנויים
מספרים בתוך צורות
למנויים
תרגיל הגיל (אתגר)
למנויים
מעבר מאחוזים לשברים
למנויים
מעבר משברים לאחוזים (מתחילים)
למנויים
מעבר משבר עשרוני לאחוזים (מתחילים)
למנויים
מעבר משבר עשרוני לשבר פשוט
למנויים
מעבר משבר עשרוני לשבר פשוט (מתחילים)
למנויים
מעבר משבר פשוט לעשרוני (מתחילים)
למנויים
מעבר משברים לאחוזים
למנויים
מעבר משבר עשרוני לאחוזים
למנויים
מעבר משבר פשוט לעשרוני
למנויים
ספרות רומיות
למנויים
פריסה של גליל
למנויים
פריסה של תיבה
למנויים
ציר המספרים עד 1 (שברים עשרוניים-מאיות)
למנויים
ציר המספרים עד 2 (שברים עשרוניים-מאיות)
למנויים
ציר המספרים עד 2 (שברים עשרוניים - עשיריות)
למנויים
ציר המספרים עד 4 (שברים עשרוניים-מאיות)
למנויים
ציר המספרים עד 4 (שברים עשרוניים-עשיריות)
למנויים
ציר המספרים עד 10 (שברים עשרוניים)
למנויים
ציר המספרים עד 10 (שברים עשרוניים-מאיות)
למנויים
ציר המספרים עד 10 (שברים עשרוניים-עשיריות)
למנויים
שאלות מילוליות - שברים
למנויים
שאלות מילוליות - אחוזים
למנויים
שברים עשרוניים - סימון נקודה על ציר המספרים
למנויים