תרגילים בחשבון ומתמטיקה לכיתה ז'


מציאת זוויות בין ישרים מקבילים
למנויים
אומדן במערכת הצירים
למנויים
אומדן על ציר ה-x
למנויים
נקודות במערכת הצירים
למנויים
ערך נקודה במערכת צירים
למנויים
ציר המספרים 1 (שברים עשרוניים שליליים)
למנויים
ציר המספרים 2 (שברים עשרוניים שליליים)
למנויים
אומדן שורשים
חזקות ושורשים (מתחילים)
חזקות של 10
למנויים
כתיב חזקות
למנויים
מכפלה עם חזקות של 10
למנויים
מכפלת שבר עשרוני בחזקות
למנויים
שורשים (בסיס)
למנויים
חזקות ושורשים
למנויים
אחוז מתוך שלם
למנויים
אחוז מתוך שלם (השוואה)
למנויים
אחוזים (אתגר)
למנויים
אחוזים במצולעים (חזרה)
אחוזים בציורים
למנויים
אחוזים בריבועים
השלמת לוח אחוזים
למנויים
ביטויים אלגבריים
למנויים
חוקיות של סדרות
למנויים
יחסים בתבניות מספר - אתגר
למנויים
כינוס איברים דומים (מתחילים)
למנויים
פונקציה - עולה / יורדת / קבועה
למנויים
פתרון מהיר של משוואות ממעלה שנייה
קבלת - 0 - בביטוי אלגברי
למנויים
שוויון עם אפס ואחד
למנויים
תבנית מספר - הצבה (מתחילים)
למנויים
תחום הצבה
למנויים
כינוס איברים דומים
למנויים
תבניות מספר (הצבה)
בעיות תנועה
למנויים
שאלות מילוליות - שברים
למנויים
שאלות מילוליות באחוזים
למנויים
היקף מעגל
למנויים
היקף מצולעים - עם פרמטרים
למנויים
הערכת זוויות
למנויים
זוויות באותיות
למנויים
זוויות מתאימות
למנויים
זוויות מתחלפות
למנויים
זוויות צמודות
למנויים
זוויות קודקודיות
למנויים
מדידות במצולעים
סימון זוויות
למנויים
סכום זוויות במשולש
סכום זוויות במשולש / סכום זוויות על ישר
למנויים
שטח והיקף (אתגר)
למנויים
שטח מעגל
למנויים
שטח משולש
למנויים
המספר המוכפל
למנויים
המספר המוכפל (מתחילים)
למנויים
המספר המחולק
למנויים
המספר המחולק (מתחילים)
המרת יחידות אורך
למנויים
המרת יחידות משקל
למנויים
הערך המוחלט
למנויים
הערך המוחלט (מתחילים)
למנויים
חוק הפילוג
למנויים
מספרים הופכיים
למנויים
מספרים נגדיים
למנויים
פעולות חשבון במספרים עוקבים
למנויים
הפעלת שיקולים - אתגר
למנויים
חוקיות של צורות
מה הסימן
למנויים
ממוצע חשבוני
למנויים
מספרים פלינדרומים
למנויים
ספרות רומיות
למנויים
תרגיל הגיל (אתגר)
למנויים
חיבור וחיסור מספרים מכוונים (מתחילים)
למנויים
חיובי או שלילי
למנויים
כפל וחילוק מספרים מכוונים (מתחילים)
למנויים
לוחות חיבור - מספרים מכוונים
למנויים
לוחות כפל - מספרים מכוונים (אתגר)
למנויים
מספרים מכוונים
למנויים
מספרים מכוונים (4 פעולות חשבון)
מספרים מכוונים - אי שוויון
למנויים
מספרים מכוונים - נכון / לא נכון
למנויים
מספרים מכוונים בנעלמים - חיבור וחיסור
למנויים
מספרים מכוונים בנעלמים - כפל וחילוק
חיבור וחיסור מספרים מכוונים
למנויים
כפל וחילוק מספרים מכוונים
מספרים מכוונים - אתגר
למנויים
חיבור שברים עם מכנה 10/100/1000
למנויים
חלוקת שבר בשבר
למנויים
שברים - אי שוויונים
שברים - חלק מכמות
שברים עשרוניים - כפל בעשרות שלמות
למנויים