תרגילים בחשבון ומתמטיקה לכיתה ז'


דיאגרמת ון
פתוח
אומדן במערכת הצירים
למנויים
אומדן על ציר ה-x
למנויים
גרירת דמות במערכת הצירים
למנויים
דמויות במערכת הצירים
התאמת נקודה לרביע במערכת הצירים
למנויים
נקודות במערכת הצירים
למנויים
סימון נקודה על מערכת צירים
למנויים
סימון נקודה על מערכת צירים (4 רביעים)
למנויים
ערך ה-x של דמויות במערכת הצירים
למנויים
ערך ה-y של דמויות במערכת הצירים
למנויים
ערך נקודה במערכת צירים
למנויים
ציר המספרים 1 (שברים עשרוניים שליליים)
למנויים
ציר המספרים 2 (שברים עשרוניים שליליים)
למנויים
אומדן שורשים
למנויים
אומדן של שורש
למנויים
חזקות ושורשים (מתחילים)
למנויים
חזקות של 10
למנויים
כתיב חזקות
למנויים
מה הסימן בתבנית
מכפלה עם חזקות של 10
למנויים
מכפלת שבר עשרוני בחזקות
שורשים (בסיס)
למנויים
חזקות ושורשים
למנויים
אחוזים (אתגר)
למנויים
אחוזים- מציאת השלם מתוך החלק
למנויים
אחוזים במצולעים (חזרה)
אחוזים בציורים
למנויים
אחוזים בריבועים
למנויים
אחוז מתוך שלם
למנויים
אחוז מתוך שלם (השוואה)
למנויים
הערכה של אחוזים ושברים
השלמת לוח אחוזים
למנויים
ביטויים אלגבריים
למנויים
בניית משוואה - השוואת קטעים
למנויים
חוקיות של סדרות
למנויים
יחסים בתבניות מספר - אתגר
למנויים
כינוס איברים דומים (מתחילים)
למנויים
מבוא למשוואות - כולל תהליך
פונקציה - עולה / יורדת / קבועה
למנויים
פתרון מהיר של משוואות ממעלה שנייה
קבלת - 0 - בביטוי אלגברי
למנויים
שוויון עם אפס ואחד
למנויים
תבנית מספר - הצבה (מתחילים)
למנויים
תחום הצבה
למנויים
כינוס איברים דומים
למנויים
תבניות מספר (הצבה)
למנויים
בניית היטל צד אחורי
למנויים
בניית היטל צד ימין
למנויים
בניית היטל צד שמאל
היטל על
למנויים
היטל צד אחורי
למנויים
היטל צד ימין
למנויים
היטל צד שמאל
בעיות תנועה
למנויים
שאלות מילוליות - שברים
למנויים
שאלות מילוליות באחוזים
למנויים
היקף מעגל
למנויים
היקף מצולעים - עם פרמטרים
למנויים
הערכה של גודל זווית
למנויים
הערכת זוויות
למנויים
זוויות באותיות
למנויים
זוויות מתאימות
למנויים
זוויות מתחלפות
למנויים
זוויות צמודות
למנויים
זוויות קודקודיות
למנויים
זוויות קודקודיות / זוויות צמודות
למנויים
זיהוי משולש: קהה / ישר / חד
למנויים
זיהוי משולש: שווה צלעות / שווה שוקיים
למנויים
זיהוי משולש לפי התבוננות
למנויים
חישוב קטעים
מדידות במצולעים
מציאת זוויות בין ישרים מקבילים
למנויים
סוגי זוויות
סימון זוויות
למנויים
סכום זוויות במשולש
סכום זוויות במשולש / סכום זוויות על ישר
למנויים
שטח והיקף (אתגר)
למנויים
שטח מעגל
למנויים
שטח משולש
למנויים
המספר המוכפל
למנויים
המספר המוכפל (מתחילים)
למנויים
המספר המחולק
למנויים
המספר המחולק (מתחילים)
למנויים
המרת יחידות אורך
למנויים
המרת יחידות משקל
למנויים
הערך המוחלט
למנויים
הערך המוחלט (מתחילים)
למנויים
חוק הפילוג
למנויים
מספרים הופכיים
למנויים
מספרים נגדיים
למנויים
פעולות חשבון במספרים עוקבים
למנויים
הפעלת שיקולים - אתגר
למנויים
חוקיות של צורות
למנויים
מה הסימן
למנויים
ממוצע חשבוני
למנויים
מספרים פלינדרומים
למנויים
ספרות רומיות
למנויים
תרגיל הגיל (אתגר)
למנויים
השוואת שברים
למנויים
השלמת לוח שבר פשוט
למנויים
חיבור שברים עם מכנה 10/100/1000
למנויים
חלוקת שבר בשבר
למנויים
שברים - אי שוויונים
למנויים
שברים - חלק מכמות
למנויים
שברים עשרוניים - כפל בעשרות שלמות
למנויים
שברים עשרוניים - סימון נקודה על ציר המספרים
למנויים
שברים עשרוניים - כפל וחילוק בעשרות שלמות
למנויים
חיבור וחיסור מספרים מכוונים (מתחילים)
למנויים
חיובי או שלילי
למנויים
כפל וחילוק מספרים מכוונים (מתחילים)
למנויים
לוחות חיבור - מספרים מכוונים
למנויים
לוחות כפל - מספרים מכוונים (אתגר)
למנויים
מספרים מכוונים
למנויים
מספרים מכוונים (4 פעולות חשבון)
למנויים
מספרים מכוונים - אי שוויון
למנויים
מספרים מכוונים - נכון / לא נכון
למנויים
מספרים מכוונים בנעלמים - חיבור וחיסור
למנויים
מספרים מכוונים בנעלמים - כפל וחילוק
למנויים
חיבור וחיסור מספרים מכוונים
למנויים
כפל וחילוק מספרים מכוונים
מספרים מכוונים - אתגר
למנויים
פריסה של גליל
למנויים
פריסה של תיבה
למנויים
קריאת גרפים
למנויים
שכיחות יחסית
למנויים
שכיחות יחסית באחוזים
למנויים