תרגילים במתמטיקה לכיתה ד'


בניית מספר שמתחלק ב-3
למנויים
בניית מספר שמתחלק ב-5 (חזרה)
למנויים
בניית מספר שמתחלק ב-10 (חזרה)
הולכים על הכפולות של 3
למנויים
סימני התחלקות ב - 3
למנויים
סימני התחלקות ב - 6
למנויים
סימני התחלקות ב - 9
למנויים
סימני התחלקות- אתגר
למנויים
היקפים בריבועים
למנויים
המלבן
למנויים
הריבוע
למנויים
זווית במצולע
למנויים
ישרים מאונכים
למנויים
ישרים מקבילים
למנויים
מדידות היקף
למנויים
מדידות שטח
למנויים
מדידת זווית עם מד-זווית
למנויים
מיון זוויות במצולעים
למנויים
נפח של תיבה
למנויים
סימטריה סיבובית - קליקים
על הגובה
למנויים
שטחים בריבועים
למנויים
שטחים שווים
למנויים
שעון - תצוגה דיגיטלית
למנויים
אומדן מכפלות
למנויים
הולכים על הראשוניים
למנויים
הכפולה המתאימה
למנויים
המספר המוכפל
למנויים
המספר המוכפל (מתחילים)
למנויים
המספר המחולק
למנויים
המספר המחולק (מתחילים)
למנויים
השוואת מכפלות
למנויים
השלמת לוח חיבור בעשרות שלמות
למנויים
השלמת לוח חיסור בעשרות שלמות
למנויים
השלמת תרגילים
למנויים
חילוק עם אפסים
למנויים
כפל וחילוק בעשרות שלמות ובמאות שלמות (מתחילים)
למנויים
כפל עם אפסים
למנויים
כרטיסיות - לוח הכפל
למנויים
לוחות כפל חלקיים (אתגר)
למנויים
עגל את המספר (מתחילים)
למנויים
שימוש בסוגריים
למנויים
תכונות ה-0 וה-1
למנויים
תכונות ה-0 וה-1 (מתחילים)
למנויים
חוק הפילוג
למנויים
חזקות
למנויים
כפל במאונך: דו בדו
למנויים
כפל במאונך: תלת בדו
למנויים
כפל וחילוק בעשרות שלמות ובמאות שלמות
למנויים
מספרים ראשוניים
למנויים
סדרות
למנויים
עגל את המספר
למנויים
תיחום מספרים
למנויים
איזה יום
למנויים
איזה מספר אני
למנויים
בניית מספרים - אתגר
למנויים
הגדלת מספרים
למנויים
הקטנת מספרים
למנויים
כמה יחידות / כמה עשרות / כמה מאות
למנויים
סדר המספרים
למנויים
סדרות (מתחילים)
למנויים
ערך הספרה - עד 1,000,000
למנויים
גימטריה של מילים
למנויים
דיאגרמת ון
למנויים
ערכי האותיות (גימטריה)
למנויים
דיאגרמת מקלות
למנויים
הכי מוקדם
למנויים
כמה שעות וכמה דקות עברו
למנויים
כמה שעות עברו
סליחה, מה השעה?
למנויים
שעות וחצאי שעות
למנויים
הערכת משקלים במאזניים
למנויים
לוח השנה וחישובי זמן
למנויים
מספרים פלינדרומים
למנויים
הערכת שברים
למנויים
השבר הפשוט בריבועים
למנויים
חיבור שברים ל-1 שלם
למנויים
ייצוג מספרים מעורבים
למנויים
מספר שיכול להיות..
למנויים
שברים עם צורות - אתגר
למנויים
שבר מדומה
למנויים
השטר המתאים
למנויים
התשלום בשטר והעודף
למנויים
התיבה
למנויים
מיון זוויות
למנויים
מספרים בתוך צורות
למנויים
סוגי משולשים
למנויים
תכונות המשולש
למנויים
קוביות במרחב- אתגר
למנויים
סימון נקודה על ציר (מתקדמים)
למנויים
שארית
שארית של חלוקה ב-2
למנויים
שארית של חלוקה ב-3
למנויים
שארית של חלוקה ב-5
למנויים
שארית של חלוקה ב-10
למנויים