תרגילים בחשבון ומתמטיקה לכיתה ד'


אומדן מכפלות
למנויים
הולכים על הראשוניים
למנויים
הכפולה המתאימה
למנויים
המספר המוכפל
למנויים
המספר המוכפל (מתחילים)
למנויים
המספר המחולק
למנויים
המספר המחולק (מתחילים)
למנויים
השוואת מכפלות
למנויים
השלמת לוח חיבור בעשרות שלמות
למנויים
השלמת לוח חיסור בעשרות שלמות
למנויים
השלמת תרגילים
למנויים
חוק הפילוג
למנויים
חזקות
למנויים
חילוק עם אפסים
למנויים
כפל במאונך: דו בדו
למנויים
כפל במאונך: תלת בדו
למנויים
כפל וחילוק בעשרות שלמות ובמאות שלמות
למנויים
כפל וחילוק בעשרות שלמות ובמאות שלמות (מתחילים)
למנויים
כפל עם אפסים
למנויים
כרטיסיות - לוח הכפל
למנויים
לוחות כפל חלקיים (אתגר)
למנויים
מספרים ראשוניים
למנויים
סדרות
למנויים
עגל את המספר
למנויים
עגל את המספר (מתחילים)
למנויים
שארית
תיחום מספרים
למנויים
תכונות ה-0 וה-1
למנויים
תכונות ה-0 וה-1 (מתחילים)
למנויים
איזה יום
למנויים
איזה מספר אני
למנויים
בניית מספרים - אתגר
הגדלת מספרים
הקטנת מספרים
למנויים
כמה יחידות / כמה עשרות / כמה מאות
למנויים
סדר המספרים
למנויים
סדרות (מתחילים)
למנויים
ערך הספרה - עד 1,000,000
למנויים
היקפים בריבועים
למנויים
המלבן
למנויים
הריבוע
למנויים
זווית במצולע
למנויים
ישרים מאונכים
למנויים
ישרים מקבילים
למנויים
מדידות היקף
מדידות שטח
למנויים
מיון זוויות במצולעים
למנויים
נפח של תיבה
למנויים
סימטריה סיבובית - קליקים
על הגובה
למנויים
שטחים - בניית מלבנים
למנויים
שטחים בריבועים
למנויים
שטחים שווים
למנויים
שעון - תצוגה דיגיטלית
למנויים
דיאגרמת מקלות
למנויים
הערכת משקלים במאזניים
למנויים
לוח השנה וחישובי זמן
למנויים
הערכת שברים
למנויים
השבר הפשוט בריבועים
למנויים
חיבור שברים- אתגר
למנויים
ייצוג מספרים מעורבים
למנויים
מספר שיכול להיות..
למנויים
שברים עם צורות - אתגר
למנויים
שבר מדומה
למנויים
התיבה
למנויים
מיון זוויות
למנויים
מספרים בתוך צורות
למנויים
סוגי משולשים
למנויים
קוביות במרחב- אתגר
למנויים
תכונות המרובעים
למנויים
תכונות המשולש
למנויים
מספרים פלינדרומים
למנויים
סימון נקודה על ציר (מתקדמים)
סימני התחלקות
למנויים
סימני התחלקות- אתגר
למנויים
סימני התחלקות ב - 3
למנויים
סימני התחלקות ב - 6
למנויים
סימני התחלקות ב - 9
למנויים