תרגילים בחשבון ומתמטיקה לכיתה ד'


אומדן מכפלות
למנויים
הולכים על הראשוניים
למנויים
הכפולה המתאימה
למנויים
המספר המוכפל
למנויים
המספר המוכפל (מתחילים)
למנויים
המספר המחולק
למנויים
המספר המחולק (מתחילים)
למנויים
השוואת מכפלות
למנויים
השלמת לוח חיבור בעשרות שלמות
למנויים
השלמת לוח חיסור בעשרות שלמות
למנויים
השלמת תרגילים
למנויים
חילוק עם אפסים
למנויים
כפל וחילוק בעשרות שלמות ובמאות שלמות (מתחילים)
למנויים
כפל עם אפסים
למנויים
כפל עם אפסים (מתקדמים)
למנויים
לוחות כפל חלקיים (אתגר)
למנויים
עגל את המספר (מתחילים)
למנויים
שארית
תכונות ה-0 וה-1
למנויים
תכונות ה-0 וה-1 (מתחילים)
למנויים
חוק הפילוג
למנויים
חזקות
למנויים
כפל במאונך: דו בדו
למנויים
כפל במאונך: תלת בדו
למנויים
כפל וחילוק בעשרות שלמות ובמאות שלמות
למנויים
מספרים ראשוניים
למנויים
סדרות
למנויים
עגל את המספר
למנויים
תיחום מספרים
למנויים
איזה יום
למנויים
איזה מספר אני
למנויים
בניית מספרים - אתגר
הגדלת מספרים
הקטנת מספרים
למנויים
כמה יחידות / כמה עשרות / כמה מאות
למנויים
סדר המספרים
למנויים
סדרות (מתחילים)
למנויים
ערך הספרה - עד 1,000,000
למנויים
היקפים - בניית מלבנים
למנויים
היקפים בריבועים
למנויים
המלבן
למנויים
הריבוע
למנויים
זווית במצולע
למנויים
ישרים מאונכים
למנויים
ישרים מקבילים
למנויים
מדידות היקף
מדידות שטח
למנויים
מיון זוויות במצולעים
למנויים
נפח של תיבה
למנויים
סימטריה סיבובית - קליקים
על הגובה
למנויים
שטחים - בניית מלבנים
למנויים
שטחים בריבועים
למנויים
שטחים שווים
למנויים
שעון - תצוגה דיגיטלית
למנויים
דיאגרמת מקלות
למנויים
הערכת משקלים במאזניים
למנויים
לוח השנה וחישובי זמן
למנויים
הערכת שברים
למנויים
השבר הפשוט בריבועים
למנויים
חיבור שברים- אתגר
למנויים
ייצוג מספרים מעורבים
למנויים
מספר שיכול להיות..
למנויים
שבר מדומה
למנויים
שברים עם צורות - אתגר
למנויים
התיבה
למנויים
מיון זוויות
למנויים
מספרים בתוך צורות
למנויים
סוגי משולשים
למנויים
תכונות המרובעים
למנויים
תכונות המשולש
למנויים
קוביות במרחב- אתגר
למנויים
כרטיסיות - לוח הכפל
למנויים
מספרים פלינדרומים
למנויים
סימון נקודה על ציר (מתקדמים)
סימני התחלקות
למנויים
סימני התחלקות ב - 3
למנויים
סימני התחלקות ב - 6
למנויים
סימני התחלקות ב - 9
למנויים
סימני התחלקות- אתגר
למנויים