תרגילים במתמטיקה לכיתה ח'


איפה היתר
למנויים
דמיון משולשים - מתקדמים
למנויים
היקף מעגל
למנויים
היקף מצולעים - עם פרמטרים
למנויים
היקף מרובעים
למנויים
הערכה של גודל זווית
למנויים
הערכת זוויות
למנויים
זוויות : צמודות/קודקודיות
למנויים
זוויות באותיות
למנויים
זוויות קודקודיות / זוויות צמודות
למנויים
זווית חיצונית למשולש
למנויים
זיהוי משולש: קהה / ישר / חד
למנויים
זיהוי משולש: שווה צלעות / שווה שוקיים
למנויים
זיהוי משולש לפי התבוננות
למנויים
חישוב קטעים
מדידות במצולעים (חזרה)
משולש 30 , 60 , 90
למנויים
משולש 30/60/90 (רמה א)
למנויים
משפט פיתגורס (בסיס)
למנויים
ניצב מול/ניצב ליד/יתר (מתחילים)
למנויים
סוגי זוויות
סימון זוויות
למנויים
סכום זוויות במשולש
סכום זוויות במשולש / סכום זוויות על ישר
למנויים
קטעים במשולש
למנויים
שטח והיקף (אתגר)
למנויים
שטח מרובעים
למנויים
שטח עיגול
למנויים
אומדן במערכת הצירים
למנויים
אומדן על ציר ה-x
למנויים
גרירת דמות במערכת הצירים
למנויים
דמויות במערכת הצירים
התאמת נקודה לרביע במערכת הצירים
למנויים
נקודות במערכת הצירים
למנויים
סימון נקודה על מערכת צירים
למנויים
סימון נקודה על מערכת צירים (4 רביעים)
למנויים
ערך ה-x של דמויות במערכת הצירים
למנויים
ערך ה-y של דמויות במערכת הצירים
למנויים
ערך נקודה במערכת צירים
למנויים
שיעורי קודקודים
למנויים
אומדן של שורש
למנויים
ביטויים אלגבריים
למנויים
בניית משוואה - השוואת קטעים
למנויים
הוצאת גורם משותף
למנויים
העברת אגפים
למנויים
הערך המוחלט
למנויים
הערך המוחלט (מתחילים)
למנויים
חוק הפילוג המורחב
למנויים
חיבור וחיסור קטעים
למנויים
יחסים בתבניות מספר - אתגר
למנויים
כתיב חזקות
למנויים
מבוא למשוואות - כולל תהליך
מכפלה עם חזקות של 10
למנויים
מציאת מכנה משותף (מתחילים)
למנויים
משוואות פשוטות עם סוגריים
למנויים
פתרון מהיר של משוואות ממעלה שנייה
למנויים
קבלת - 0 - בביטוי אלגברי
למנויים
שבר של שבר
למנויים
שוויון עם אפס ואחד
למנויים
שתי משוואות עם שני נעלמים - השוואת מקדמים
למנויים
תחום הצבה
למנויים
מציאת מכנה משותף
למנויים
פתיחת סוגריים
למנויים
אחוזים (אתגר)
למנויים
אחוזים- מציאת השלם מתוך החלק
למנויים
הערכה של אחוזים ושברים
שאלות מילוליות - אחוזים
למנויים
אי שוויון על ציר המספרים
למנויים
בניית היטל צד אחורי
למנויים
בניית היטל צד ימין
למנויים
בניית היטל צד שמאל
היטל על
למנויים
היטל צד אחורי
למנויים
היטל צד ימין
למנויים
היטל צד שמאל
למנויים
בניית משוואת ישר בעזרת טבלה
למנויים
התאמת ישר לגרף
למנויים
התאמת פונקציה לגרף
למנויים
משוואת הקו הישר
למנויים
נקודה על הישר
למנויים
נקודות על הישר
למנויים
נקודת חיתוך של ישר עם ציר ה-x
למנויים
נקודת חיתוך של ישר עם ציר ה-y
למנויים
פונקציה - עולה / יורדת /קבועה
למנויים
פונקציית הקו הישר
למנויים
קצב השינוי של פונקציית הקו הישר
למנויים
שיפוע בין שתי נקודות
למנויים
שיפוע של ישר
למנויים
בעיות תנועה
למנויים
דיאגרמת מקלות
למנויים
הסתברות
למנויים
הסתברות - זריקת קובייה
למנויים
חציון
למנויים
טבלת התפלגויות
למנויים
ממוצע
למנויים
שכיח
למנויים
תכונות המרובעים
למנויים
המספר המוכפל
למנויים
המספר המוכפל (מתחילים)
למנויים
המספר המחולק
למנויים
המספר המחולק (מתחילים)
למנויים
חיובי או שלילי
למנויים
לוחות חיבור - מספרים מכוונים
למנויים
לוחות כפל - מספרים מכוונים (אתגר)
למנויים
מה הסימן בתבנית
מספרים מכוונים
למנויים
מספרים מכוונים - אי שוויון
למנויים
מספרים מכוונים - נכון / לא נכון
למנויים
מספרים מכוונים בנעלמים - חיבור וחיסור
למנויים
מספרים מכוונים בנעלמים - כפל וחילוק
למנויים
מספרים מכוונים - אתגר
למנויים
הפעלת שיקולים - אתגר
למנויים
מה הסימן
למנויים
ממוצע חשבוני
למנויים
פעולות חשבון במספרים עוקבים
למנויים
זוויות : מתחלפות / מתאימות
למנויים
זוויות חד צדדיות
למנויים
זוויות מתאימות
למנויים
זוויות מתחלפות
למנויים
מציאת זוויות בין ישרים מקבילים
למנויים
יחס
למנויים
יחס (שאלות מילוליות)
למנויים
מלח הארץ
למנויים
קריאת גרפים
למנויים