תרגילים בחשבון ומתמטיקה לכיתה ח'


אומדן במערכת הצירים
למנויים
אומדן על ציר ה-x
למנויים
נקודות במערכת הצירים
למנויים
ערך נקודה במערכת צירים
למנויים
אומדן של שורש
למנויים
היקף מרובעים
למנויים
מה הסימן בתבנית
שטח מרובעים
למנויים
שיעורי קודקודים
למנויים
אחוזים (אתגר)
למנויים
שאלות מילוליות - אחוזים
למנויים
אי שוויון על ציר המספרים
למנויים
ביטויים אלגבריים
למנויים
הוצאת גורם משותף
למנויים
העברת אגפים
למנויים
הערך המוחלט
למנויים
הערך המוחלט (מתחילים)
למנויים
חוק הפילוג המורחב
למנויים
חיבור וחיסור קטעים
למנויים
יחסים בתבניות מספר - אתגר
למנויים
כתיב חזקות
למנויים
מכפלה עם חזקות של 10
למנויים
מציאת מכנה משותף (מתחילים)
למנויים
פתרון מהיר של משוואות ממעלה שנייה
קבלת - 0 - בביטוי אלגברי
למנויים
שבר של שבר
למנויים
שוויון עם אפס ואחד
למנויים
תחום הצבה
למנויים
מציאת מכנה משותף
למנויים
פתיחת סוגריים
למנויים
בעיות תנועה
למנויים
דיאגרמת מקלות
למנויים
הסתברות
למנויים
חציון
למנויים
טבלת התפלגויות
למנויים
ממוצע
למנויים
שכיח
למנויים
דמיון משולשים
למנויים
דמיון משולשים - מתקדמים
למנויים
היקף מעגל
למנויים
היקף מצולעים - עם פרמטרים
למנויים
הערכת זוויות
למנויים
זוויות : צמודות/קודקודיות
למנויים
זוויות באותיות
למנויים
זוויות קודקודיות / זוויות צמודות
למנויים
זווית חיצונית למשולש
למנויים
זיהוי משולש לפי התבוננות
למנויים
זיהוי משולש: קהה / ישר / חד
למנויים
זיהוי משולש: שווה צלעות / שווה שוקיים
למנויים
חפיפת משולשים
למנויים
מדידות במצולעים (חזרה)
משולש 30 , 60 , 90
למנויים
משולש 30/60/90 (רמה א)
למנויים
משפט פיתגורס (בסיס)
למנויים
ניצב מול/ניצב ליד/יתר (מתחילים)
למנויים
סוגי זוויות
סימון זוויות
למנויים
סכום זוויות במשולש
סכום זוויות במשולש / סכום זוויות על ישר
למנויים
קטעים במשולש
למנויים
שטח והיקף (אתגר)
למנויים
שטח מעגל
למנויים
המספר המוכפל
למנויים
המספר המוכפל (מתחילים)
למנויים
המספר המחולק
למנויים
המספר המחולק (מתחילים)
למנויים
חיובי או שלילי
לוחות חיבור - מספרים מכוונים
למנויים
לוחות כפל - מספרים מכוונים (אתגר)
למנויים
מספרים מכוונים
למנויים
מספרים מכוונים - אי שוויון
למנויים
מספרים מכוונים - נכון / לא נכון
למנויים
מספרים מכוונים בנעלמים - חיבור וחיסור
למנויים
מספרים מכוונים בנעלמים - כפל וחילוק
למנויים
מספרים מכוונים - אתגר
למנויים
הפעלת שיקולים - אתגר
למנויים
מה הסימן
למנויים
ממוצע חשבוני
למנויים
פעולות חשבון במספרים עוקבים
למנויים
התאמת ישר לגרף
למנויים
התאמת פונקציה לגרף
למנויים
נקודה על הישר
למנויים
נקודות על הישר
למנויים
נקודת חיתוך של ישר עם ציר ה-x
למנויים
נקודת חיתוך של ישר עם ציר ה-y
למנויים
פונקציה - עולה / יורדת /קבועה
למנויים
פונקציית הקו הישר
למנויים
קצב השינוי של פונקציית הקו הישר
למנויים
שיפוע של ישר
למנויים
זוויות : מתחלפות / מתאימות
למנויים
זוויות חד צדדיות
למנויים
זוויות מתאימות
למנויים
זוויות מתחלפות
למנויים
מציאת זוויות בין ישרים מקבילים
למנויים
מלח הארץ
למנויים