תרגילים במתמטיקה לכיתה ה'


בין לבין - מספרים עשרוניים
למנויים
השוואת שברים עשרוניים
למנויים
ייצוג ספרות עשרוניות
למנויים
מיון שברים
למנויים
מיקום המספרים (שברים עשרוניים)
למנויים
מיקום הנקודה העשרונית
מיקום הנקודה העשרונית (מתחילים)
למנויים
ממילים לעשרוני
למנויים
מעבר משבר עשרוני לשבר פשוט
למנויים
מעבר משבר עשרוני לשבר פשוט (מתחילים)
למנויים
מעבר משבר פשוט לעשרוני (מתחילים)
למנויים
שברים עשרוניים - בריבועים
למנויים
שברים עשרוניים : גדול פי
למנויים
שברים עשרוניים: חיבור
למנויים
שברים עשרוניים: חיבור (מתחילים)
למנויים
שברים עשרוניים: חיבור וחיסור (מתחילים)
למנויים
שברים עשרוניים: חיסור
למנויים
שברים עשרוניים: חיסור (מתחילים)
למנויים
מעבר משבר פשוט לעשרוני
למנויים
שברים עשרוניים: חיבור וחיסור
למנויים
גורם ההרחבה וגורם הצמצום
למנויים
הערכת שברים
למנויים
השבר הפשוט בריבועים
למנויים
השוואת שברים
למנויים
השלם את השבר
למנויים
חיבור וחיסור שברים
למנויים
חיבור שברים
למנויים
חיבור שברים עם מכנה 10/100/1000
למנויים
חיסור שבר ממספר שלם
חיסור שבר ממספר שלם (כולל המחשה)
למנויים
ייצוג מספרים מעורבים
למנויים
מציאת ערך החלק של כמות
למנויים
מציאת ערך החלק של כמות (מתחילים)
למנויים
שברים: הרחבת שברים (מתחילים)
למנויים
שברים עם צורות - אתגר
למנויים
שלמים שמסתתרים בשברים
למנויים
שבר מדומה
למנויים
שברים: הרחבת שברים
למנויים
שברים: צמצם ככל שניתן
למנויים
גובה במשולש
היקף טרפז
למנויים
היקף מלבן
למנויים
היקף מעוין
למנויים
היקף מקבילית
למנויים
הערכה של גודל זווית
למנויים
טיפ למלצר
למנויים
משולשים שווי שטח
למנויים
אומדן זוויות
למנויים
המלבן
למנויים
המקבילית
למנויים
הריבוע
למנויים
מדידות היקף (חזרה)
למנויים
מדידות שטח (חזרה)
למנויים
מדידת זווית בעזרת מד-זווית
למנויים
מצולע משוכלל
למנויים
סימון זווית ישרה
שטח והיקף (אתגר)
למנויים
שטחים שווים
למנויים
שטח מלבן
למנויים
שטח מעוין
למנויים
שטח מקבילית
למנויים
שטח משולש
למנויים
תכונות המרובעים
למנויים
קוביות במרחב - אתגר
למנויים
אומדן מכפלות
למנויים
הגדלת מספרים
למנויים
הפרשים
למנויים
הקטנת מספרים
למנויים
השוואה ללא פתרון
למנויים
חוקיות של סדרות
למנויים
חילוק עם אפסים
למנויים
כפל עם אפסים
למנויים
לוחות כפל חלקיים (אתגר)
למנויים
מורכבות של מספרים
למנויים
מיקום המספרים
ערך הספרה - עד 1,000,000
למנויים
כפל במאונך: תלת ב-דו
למנויים
עגל את המספר
למנויים
אחוזים במצולעים
למנויים
אחוזים בריבועים
למנויים
דיאגרמת ון
למנויים
הערכת משקלים במאזניים
למנויים
מספרים פלינדרומים
למנויים
ספרות רומיות
למנויים
תרגיל הגיל (אתגר)
למנויים
בניית מספר שמתחלק ב-3 (חזרה)
למנויים
הולכים על הכפולות של 3
למנויים
מספר שיכול להיות..
למנויים
סימני התחלקות - אתגר
למנויים
דיאגרמת מקלות
למנויים
ממוצע (ללא חישוב)
ממוצע (מתחילים)
למנויים
שכיחות יחסית
למנויים
שכיחות יחסית באחוזים
למנויים
ממוצע
למנויים
הכי מוקדם
למנויים
כמה שעות וכמה דקות עברו
למנויים
סליחה, מה השעה?
למנויים
מספרים בתוך צורות
למנויים
סימון נקודה על ציר (חזרה)
למנויים
ציר המספרים עד 1 (שברים עשרוניים-מאיות)
למנויים
ציר המספרים עד 2 (שברים עשרוניים-מאיות)
למנויים
ציר המספרים עד 2 (שברים עשרוניים - עשיריות)
למנויים
ציר המספרים עד 4 (שברים עשרוניים-מאיות)
למנויים
ציר המספרים עד 4 (שברים עשרוניים-עשיריות)
למנויים
ציר המספרים עד 10 (שברים עשרוניים)
למנויים
ציר המספרים עד 10 (שברים עשרוניים-מאיות)
למנויים
ציר המספרים עד 10 (שברים עשרוניים-עשיריות)
למנויים
שארית
שארית של חלוקה ב-3
למנויים