תרגילים בחשבון ומתמטיקה לכיתה ה'


אומדן זוויות
למנויים
המלבן
למנויים
המקבילית
למנויים
הריבוע
למנויים
מדידות היקף (חזרה)
מדידות שטח (חזרה)
למנויים
מצולע משוכלל
למנויים
סימון זווית ישרה
שטח והיקף (אתגר)
למנויים
שטחים שווים
למנויים
שטח משולש
למנויים
תכונות המרובעים
למנויים
אומדן מכפלות
למנויים
הגדלת מספרים
הפרשים
למנויים
הקטנת מספרים
למנויים
השוואה ללא פתרון
למנויים
חוקיות של סדרות
למנויים
חילוק עם אפסים
למנויים
כפל במאונך: תלת ב-דו
למנויים
כפל עם אפסים
למנויים
לוחות כפל חלקיים (אתגר)
למנויים
מורכבות של מספרים
למנויים
מיקום המספרים
עגל את המספר
למנויים
ערך הספרה - עד 1,000,000
למנויים
שארית
בין לבין - מספרים עשרוניים
למנויים
השוואת שברים עשרוניים
למנויים
השלמת לוח שבר עשרוני
למנויים
ייצוג ספרות עשרוניות
למנויים
מיון שברים
למנויים
מיקום המספרים (שברים עשרוניים)
למנויים
מיקום הנקודה העשרונית
מיקום הנקודה העשרונית (מתחילים)
למנויים
ממילים לעשרוני
למנויים
מעבר משבר עשרוני לשבר פשוט
למנויים
מעבר משבר עשרוני לשבר פשוט (מתחילים)
למנויים
מעבר משבר פשוט לעשרוני
למנויים
מעבר משבר פשוט לעשרוני (מתחילים)
למנויים
שברים עשרוניים - בריבועים
למנויים
שברים עשרוניים - סימון נקודה על ציר המספרים
למנויים
שברים עשרוניים : גדול פי
למנויים
שברים עשרוניים: חיבור
למנויים
שברים עשרוניים: חיבור (מתחילים)
למנויים
שברים עשרוניים: חיבור וחיסור
למנויים
שברים עשרוניים: חיבור וחיסור (מתחילים)
למנויים
שברים עשרוניים: חיסור
למנויים
שברים עשרוניים: חיסור (מתחילים)
למנויים
גורם ההרחבה וגורם הצמצום
למנויים
הערכת שברים
למנויים
השבר הפשוט בריבועים
למנויים
השלם את השבר
למנויים
השלמת לוח שבר פשוט
למנויים
חיבור וחיסור שברים
למנויים
חיבור שברים- אתגר
למנויים
חיבור שברים עם מכנה 10/100/1000
למנויים
ייצוג מספרים מעורבים
למנויים
כפל שברים
למנויים
שברים: הרחבת שברים
למנויים
שברים: הרחבת שברים (מתחילים)
למנויים
שברים: צמצם ככל שניתן
למנויים
שברים עם צורות - אתגר
למנויים
שבר מדומה
למנויים
שבר של שבר
למנויים
שלמים שמסתתרים בשברים
למנויים
דיאגרמת מקלות
למנויים
הערכת משקלים במאזניים
למנויים
מספרים בתוך צורות
למנויים
קוביות במרחב - אתגר
למנויים
היקף טרפז
למנויים
היקף מלבן
למנויים
היקף מעוין
למנויים
היקף מקבילית
למנויים
הערכה של גודל זווית
למנויים
משולשים שווי שטח
למנויים
שטח טרפז
למנויים
שטח מלבן
למנויים
שטח מעוין
למנויים
שטח מקבילית
למנויים
תרגיל הגיל (אתגר)
למנויים
ממוצע
למנויים
ממוצע (מתחילים)
למנויים
מספר שיכול להיות..
למנויים
סימני התחלקות - אתגר
למנויים
מספרים פלינדרומים
למנויים
ספרות רומיות
למנויים
סימון נקודה על ציר (חזרה)
ציר המספרים עד 1 (שברים עשרוניים-מאיות)
למנויים
ציר המספרים עד 2 (שברים עשרוניים-מאיות)
למנויים
ציר המספרים עד 2 (שברים עשרוניים - עשיריות)
למנויים
ציר המספרים עד 4 (שברים עשרוניים-מאיות)
למנויים
ציר המספרים עד 4 (שברים עשרוניים-עשיריות)
למנויים
ציר המספרים עד 10 (שברים עשרוניים)
למנויים
ציר המספרים עד 10 (שברים עשרוניים-מאיות)
למנויים
ציר המספרים עד 10 (שברים עשרוניים-עשיריות)
למנויים