תרגילים בחשבון ומתמטיקה לכיתה ה'


אומדן זוויות
למנויים
המלבן
למנויים
המקבילית
למנויים
הריבוע
למנויים
מדידות היקף (חזרה)
מדידות שטח (חזרה)
למנויים
מצולע משוכלל
למנויים
סימון זווית ישרה
שטח והיקף (אתגר)
למנויים
שטח משולש
למנויים
שטחים שווים
למנויים
תכונות המרובעים
למנויים
אומדן מכפלות
למנויים
הגדלת מספרים
הפרשים
למנויים
הקטנת מספרים
למנויים
השוואה ללא פתרון
למנויים
חוקיות של סדרות
למנויים
חילוק עם אפסים
למנויים
כפל עם אפסים
למנויים
לוחות כפל חלקיים (אתגר)
למנויים
מורכבות של מספרים
למנויים
מיקום המספרים
ערך הספרה - עד 1,000,000
למנויים
שארית
כפל במאונך: תלת ב-דו
למנויים
עגל את המספר
למנויים
בין לבין - מספרים עשרוניים
למנויים
השוואת שברים עשרוניים
למנויים
השלמת לוח שבר עשרוני
למנויים
ייצוג ספרות עשרוניות
למנויים
מיון שברים
למנויים
מיקום המספרים (שברים עשרוניים)
למנויים
מיקום הנקודה העשרונית
מיקום הנקודה העשרונית (מתחילים)
למנויים
ממילים לעשרוני
למנויים
מעבר משבר עשרוני לשבר פשוט
למנויים
מעבר משבר עשרוני לשבר פשוט (מתחילים)
למנויים
מעבר משבר פשוט לעשרוני (מתחילים)
למנויים
שברים עשרוניים - בריבועים
למנויים
שברים עשרוניים - סימון נקודה על ציר המספרים
למנויים
שברים עשרוניים : גדול פי
למנויים
שברים עשרוניים: חיבור
למנויים
שברים עשרוניים: חיבור (מתחילים)
למנויים
שברים עשרוניים: חיבור וחיסור (מתחילים)
למנויים
שברים עשרוניים: חיסור
למנויים
שברים עשרוניים: חיסור (מתחילים)
למנויים
מעבר משבר פשוט לעשרוני
למנויים
שברים עשרוניים: חיבור וחיסור
למנויים
גורם ההרחבה וגורם הצמצום
למנויים
הערכת שברים
למנויים
השבר הפשוט בריבועים
למנויים
השלם את השבר
למנויים
השלמת לוח שבר פשוט
למנויים
חיבור וחיסור שברים
למנויים
חיבור שברים עם מכנה 10/100/1000
למנויים
חיבור שברים- אתגר
למנויים
ייצוג מספרים מעורבים
למנויים
כפל שברים
למנויים
שבר של שבר
למנויים
שברים עם צורות - אתגר
למנויים
שברים: הרחבת שברים (מתחילים)
למנויים
שלמים שמסתתרים בשברים
למנויים
שבר מדומה
למנויים
שברים: הרחבת שברים
למנויים
שברים: צמצם ככל שניתן
למנויים
דיאגרמת מקלות
למנויים
הערכת משקלים במאזניים
למנויים
מספרים בתוך צורות
למנויים
קוביות במרחב - אתגר
למנויים
היקף טרפז
למנויים
היקף מלבן
למנויים
היקף מעוין
למנויים
היקף מקבילית
למנויים
משולשים שווי שטח
למנויים
שטח טרפז
למנויים
שטח מלבן
למנויים
שטח מעוין
למנויים
שטח מקבילית
למנויים
תרגיל הגיל (אתגר)
למנויים
ממוצע (מתחילים)
למנויים
ממוצע
למנויים
מספר שיכול להיות..
למנויים
סימני התחלקות - אתגר
למנויים
מספרים פלינדרומים
למנויים
ספרות רומיות
למנויים
סימון נקודה על ציר (חזרה)
ציר המספרים עד 1 (שברים עשרוניים-מאיות)
למנויים
ציר המספרים עד 10 (שברים עשרוניים)
למנויים
ציר המספרים עד 10 (שברים עשרוניים-מאיות)
למנויים
ציר המספרים עד 10 (שברים עשרוניים-עשיריות)
למנויים
ציר המספרים עד 2 (שברים עשרוניים - עשיריות)
למנויים
ציר המספרים עד 2 (שברים עשרוניים-מאיות)
למנויים
ציר המספרים עד 4 (שברים עשרוניים-מאיות)
למנויים
ציר המספרים עד 4 (שברים עשרוניים-עשיריות)
למנויים