תרגילים במתמטיקה להכנה לבגרות 805 (שאלון 482)


מעגל היחידה - זוויות מיוחדות
מעגל היחידה הטריגונומטרי
למנויים
פונקציה מעריכית - אסימפטוטה אופקית
למנויים
משוואה מעריכית עם בסיס e