תרגילים בחשבון ומתמטיקה לגן חובה


מה השונה
למנויים
כתוב במספרים
למנויים
סדרת מספרים
למנויים
1 עד 10 לפי הסדר
פתוח
1 עד 20 לפי הסדר
למנויים
היקף של מלבן
למנויים
הקלף הגדול
למנויים
התאמה לפי צורה וצבע
פתוח
חיבור במאונך - גרירת מספרים
מה המספר
פתוח
מי יותר גדול - עד 10
מי יותר גדול - עד 20
למנויים
מספרים מתאימים - מתחילים
סימון מספרים על הציר
פתוח
רכבת המספרים
פתוח
אי שוויון - נכון או לא נכון
למנויים
לפני המספר ולאחריו
למנויים
מיקום המספרים
למנויים
מספרים ומילים (השוואה)
למנויים
איסוף ריבועים
למנויים
אנו סופרים
מספרים וכמויות
סופרים צורות
למנויים
סימון של צורות
ספירה של צורות
למנויים
פרפר נחמד
פתוח
כמה אצבעות?
למנויים
איפה מסתתר המספר
גדולים מ...
המספר הקטן ביותר
למנויים
מהו המספר
למנויים
סדרת מספרים (מתחילים)
למנויים
קטנים מ...
למנויים
המספר הגדול ביותר
השוואת תרגילי חיבור
למנויים
השלמה ל-10
למנויים
השלמת לוח חיבור
למנויים
התרגיל הנכון
למנויים
חיבור עד 10 (מתחילים)
למנויים
כרטיסיות - חיבור עד 10
למנויים
מאזניים
למנויים
סכום 10
למנויים
עולים למעלה בקפיצות
למנויים
שוויון בין ריבועים
למנויים
תרגילי חיבור אצבעות
למנויים
תרגילי שרשרת בשלבים
חיבור עד 10
למנויים
צורות דומות
למנויים
צורות תואמות
למנויים
חיבור - שלב 1
חיבור - שלב 2
חיבור - שלב 3
למנויים
חיבור - שלב 4
למנויים
חיבור - שלב 5
למנויים
חיבור של ריבועים
למנויים
יושבים בבית קפה
למנויים
תפריט מחירים
חיסור - שלב 1
חיסור - שלב 2
פתוח
חיסור - שלב 3
למנויים
חיסור עד 10 (מתחילים)
למנויים
כרטיסיות - חיסור עד 10
למנויים
תרגיל חיסור לפי תמונה - מתקדמים
חיסור עד 10
למנויים
כיוונים
למנויים
כיוונים במספרים
למנויים