תרגילים במתמטיקה לגן חובה


מה השונה
למנויים
כתוב במספרים
למנויים
סדרת מספרים
למנויים
1 עד 10 לפי הסדר
1 עד 20 לפי הסדר
למנויים
היקף של מלבן
למנויים
המספר הכי גדול
הקלף הגדול
למנויים
התאמה לפי צורה וצבע
חיבור במאונך - גרירת מספרים
למנויים
מה המספר
מי יותר גדול - עד 10
מי יותר גדול - עד 20
למנויים
מספרים מתאימים - מתחילים
למנויים
סימון מספרים על הציר
למנויים
רכבת המספרים
אי שוויון - נכון או לא נכון
למנויים
לפני המספר ולאחריו
למנויים
מיקום המספרים
למנויים
מספרים ומילים (השוואה)
למנויים
איסוף ריבועים
למנויים
אנו סופרים
מספרים וכמויות
סופרים צורות
למנויים
סימון של צורות
למנויים
ספירה של צורות
למנויים
פרפר נחמד
למנויים
כמה אצבעות?
למנויים
איפה מסתתר המספר
גדולים מ...
למנויים
המספר הקטן ביותר
למנויים
מהו המספר
למנויים
סדרת מספרים (מתחילים)
למנויים
קטנים מ...
למנויים
המספר הגדול ביותר
השוואת תרגילי חיבור
למנויים
השלמה ל-10
למנויים
השלמת לוח חיבור
למנויים
התרגיל הנכון
למנויים
חיבור עד 10 (מתחילים)
למנויים
כרטיסיות - חיבור עד 10
למנויים
מאזניים
למנויים
סכום 10
למנויים
עולים למעלה בקפיצות
למנויים
שוויון בין ריבועים
למנויים
תרגילי חיבור אצבעות
למנויים
תרגילי שרשרת בשלבים
למנויים
חיבור עד 10
למנויים
צורות דומות
למנויים
צורות תואמות
למנויים
חיבור - שלב 1
חיבור - שלב 2
למנויים
חיבור - שלב 3
למנויים
חיבור - שלב 4
למנויים
חיבור - שלב 5
למנויים
חיבור של ריבועים
למנויים
יושבים בבית קפה
למנויים
תפריט מחירים
למנויים
חיסור - שלב 1
למנויים
חיסור - שלב 2
למנויים
חיסור - שלב 3
למנויים
חיסור עד 10 (מתחילים)
למנויים
כרטיסיות - חיסור עד 10
למנויים
תרגיל חיסור לפי תמונה - מתקדמים
חיסור עד 10
למנויים
כיוונים
למנויים
כיוונים במספרים
למנויים