תרגילים בחשבון ומתמטיקה לגן חובה


אי שוויון - נכון או לא נכון
למנויים
לפני המספר ולאחריו
למנויים
מיקום המספרים
למנויים
מספרים ומילים (השוואה)
למנויים
איסוף ריבועים
למנויים
השוואת תרגילי חיבור
למנויים
השלמת לוח חיבור
למנויים
התרגיל הנכון
למנויים
חיבור עד 10 (מתחילים)
למנויים
מאזניים
סכום 10
למנויים
עולים למעלה בקפיצות
שוויון בין ריבועים
למנויים
תרגילי חיבור אצבעות
למנויים
חיבור עד 10
למנויים
איפה מסתתר המספר
אמצע הדרך
למנויים
כמה זה עולה לי
מנייה - הוספת ריבועים לרצף
למנויים
ספירה של צורות
למנויים
צבע יוצא דופן
למנויים
שאלות מילוליות
למנויים
כמה אצבעות?
כתוב במספרים
למנויים
סדרת מספרים
למנויים
אנו סופרים
הקלף הגבוה
למנויים
התאמה לפי צורה וצבע
פתוח
כיוונים
למנויים
כיוונים במספרים
למנויים
כרטיסיות - חיבור עד 10
למנויים
כרטיסיות - חיסור עד 10
למנויים
מה המספר
פתוח
מספרים וכמויות
מספרים מתאימים - מתחילים
סופרים צורות
למנויים
סימון מספרים על הציר
פתוח
סימון של צורות
פרפר נחמד
פתוח
רכבת המספרים
פתוח
תרגיל חיסור לפי תמונה - מתקדמים
תרגילי שרשרת בשלבים
גדולים מ...
המספר הקטן ביותר
למנויים
מהו המספר
למנויים
סדרת מספרים (מתחילים)
למנויים
קטנים מ...
למנויים
המספר הגדול ביותר
זיהוי מלבן וריבוע
צורות דומות
למנויים
צורות תואמות
למנויים
חיבור של ריבועים
יושבים בבית קפה
חיסור עד 10 (מתחילים)
למנויים
חיסור עד 10