תרגילים בחשבון ומתמטיקה לגן חובה


כתוב במספרים
למנויים
סדרת מספרים
למנויים
1 עד 10 לפי הסדר
פתוח
1 עד 20 לפי הסדר
למנויים
הקלף הגבוה
למנויים
התאמה לפי צורה וצבע
פתוח
חיבור במאונך - גרירת מספרים
מה המספר
פתוח
מספרים מתאימים - מתחילים
סימון מספרים על הציר
פתוח
רכבת המספרים
פתוח
אי שוויון - נכון או לא נכון
למנויים
לפני המספר ולאחריו
למנויים
מיקום המספרים
למנויים
מספרים ומילים (השוואה)
למנויים
איסוף ריבועים
למנויים
אנו סופרים
כמה אצבעות?
למנויים
מספרים וכמויות
סופרים צורות
למנויים
סימון של צורות
ספירה של צורות
למנויים
פרפר נחמד
פתוח
איפה מסתתר המספר
גדולים מ...
המספר הגדול ביותר
המספר הקטן ביותר
למנויים
מהו המספר
למנויים
סדרת מספרים (מתחילים)
למנויים
קטנים מ...
למנויים
השוואת תרגילי חיבור
למנויים
השלמת לוח חיבור
למנויים
התרגיל הנכון
למנויים
חיבור עד 10
למנויים
חיבור עד 10 (מתחילים)
למנויים
כרטיסיות - חיבור עד 10
למנויים
מאזניים
למנויים
סכום 10
למנויים
עולים למעלה בקפיצות
למנויים
שוויון בין ריבועים
למנויים
תרגילי חיבור אצבעות
למנויים
תרגילי שרשרת בשלבים
זיהוי מלבן וריבוע
צורות דומות
למנויים
צורות תואמות
למנויים
חיבור - שלב 1
חיבור - שלב 2
חיבור - שלב 3
למנויים
חיבור - שלב 4
למנויים
חיבור - שלב 5
למנויים
חיבור של ריבועים
למנויים
יושבים בבית קפה
למנויים
תפריט מחירים
חיסור - שלב 1
חיסור - שלב 2
פתוח
חיסור - שלב 3
למנויים
חיסור עד 10
למנויים
חיסור עד 10 (מתחילים)
למנויים
כרטיסיות - חיסור עד 10
למנויים
תרגיל חיסור לפי תמונה - מתקדמים
כיוונים
למנויים
כיוונים במספרים
למנויים