תרגילים בחשבון ומתמטיקה לגן חובה


כתוב במספרים
למנויים
סדרת מספרים
למנויים
1 עד 10 לפי הסדר
פתוח
1 עד 20 לפי הסדר
למנויים
הקלף הגבוה
למנויים
התאמה לפי צורה וצבע
פתוח
חיבור במאונך - גרירת מספרים
כיוונים
למנויים
כיוונים במספרים
למנויים
מה המספר
פתוח
מספרים מתאימים - מתחילים
סימון מספרים על הציר
פתוח
רכבת המספרים
פתוח
אי שוויון - נכון או לא נכון
למנויים
לפני המספר ולאחריו
למנויים
מיקום המספרים
למנויים
מספרים ומילים (השוואה)
למנויים
איסוף ריבועים
למנויים
אנו סופרים
מספרים וכמויות
סופרים צורות
למנויים
סימון של צורות
ספירה של צורות
למנויים
פרפר נחמד
פתוח
כמה אצבעות?
למנויים
איפה מסתתר המספר
גדולים מ...
המספר הקטן ביותר
למנויים
מהו המספר
למנויים
סדרת מספרים (מתחילים)
למנויים
קטנים מ...
למנויים
המספר הגדול ביותר
השוואת תרגילי חיבור
למנויים
השלמת לוח חיבור
למנויים
התרגיל הנכון
למנויים
חיבור עד 10 (מתחילים)
למנויים
כרטיסיות - חיבור עד 10
למנויים
מאזניים
למנויים
סכום 10
למנויים
עולים למעלה בקפיצות
למנויים
שוויון בין ריבועים
למנויים
תרגילי חיבור אצבעות
למנויים
תרגילי שרשרת בשלבים
חיבור עד 10
למנויים
זיהוי מלבן וריבוע
צורות דומות
למנויים
צורות תואמות
למנויים
חיבור של ריבועים
למנויים
יושבים בבית קפה
למנויים
תפריט מחירים
חיסור עד 10 (מתחילים)
למנויים
כרטיסיות - חיסור עד 10
למנויים
תרגיל חיסור לפי תמונה - מתקדמים
חיסור עד 10
למנויים