איך פותרים


שאלה זו היא שאלה אמריקאית, שבה אנו צריכים לסמן מספרים שגדולים ממספר מסוים.

תרגילים לדוגמא