איך פותרים


שאלה זו היא שאלה אמריקאית, שבה אנו צריכים לסמן את המספר הכי גדול.

תרגילים לדוגמא